Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Usvojen novi zakon: Studenti u Tuzli dobili aprilski rok

SENAT UNIVERZITETA TUZLA

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju s 23 glasa za, dva protiv i četiri suzdržana.

Po riječima zastupnika SDA u Skupštini TK-a Midhata Čauševića, novi zakon o visokom obrazovanju nudi mnoga rješenja koja su novina u odnosu na prethodno zakonsko rješenje, posebno za studente.

Po njegovim riječima studenti dobivaju aprilski rok , te im je omogućeno da mogu završiti studij prije predviđenog roka.

Istakao je da studenti imaju mogućnost i ako obnavljaju studijsku godinu da učestvuju u slušanju i polaganju ispita iz sljedeće studijske godine do 60 ETC bodova.

Čaušević navodi da su jasno definirane predispitne obaveze, te uloga i učešće profesora u tom procesu, dodavši da je kompletan sistem ocjenjivanja uređen na transparentniji način u odnosu na raniji period.

Dodao je da Univerzitet dobija funkcionalnije tijelo u sistemu odlučivanja, a olakšana je i angažovanost drugih osoba, kao zamjena za spriječenost u radu, što je do sada bio složeniji proces.

Asistentima i višim asistentima je omogućeno da mogu produžiti izborni period za još dvije godine, ako nisu stekli uvjete za napredovanje.

Nastavnici dobivaju plaćenu akademsku godinu u zvanju vanrednog i redovnog profesora za pisanje naučnoistraživačkih djela, a asistenti mogu dobiti do tri godine neplaćenog rada radi magistrata, odnosno doktorata u inostranstvu.

Istakao je da je prvi put regulirano na univerzitetu da sve akademsko osoblje dobiva ugovor na neodređeno vrijeme.

Kada su u pitanju studenti koji su upisali magistrat, odnosno doktorat po starom nastavnom planu i programu , a koji su imali rok da to okončaju do kraja akademske 2016.godine, taj rok je produžen do 2018.

Iz opozicije ukazuju da novi zakon pogoduje osnivanju privatnih univerziteta.

Predsjednik Kluba poslanika DF-a u Skupštini TK-a Sabid Zekan navodi da privatno obrazovanje nije konkurencija Univerzitetu u Tuzli, jer on kao konkurenciju ima druge univerzitete u BiH.

Visoko obrazovanje mora biti strategija TK-a gdje se treba razmatrati šta će se desiti s kadrom nakon 10 godina. Putem privatnih univerziteta proizvode se visoko-obrazovani kadrovi koji će biti lošeg kvaliteta, i neće odgovarati potrebama privrede, kaže Zekan.

Međutim, Čaušević pojašnjava da je javno-privatno vlasništvo regulirano zakonom od 2008. godine.

Kada je u pitanju izdavanje dozvola za privatne fakultete, oni su, po novom zakonu s instance ministarstva i odlučivanja jednog čovjeka prebačene na instancu Vlade, kaže Čaušević.

Dodao je da elaborat o osnivanju privatne visokoškolske ustanove usvaja kantonalna vlada, dok elaborat o osnivanju javne visokoškolske ustanove usvaja Skupština kao zakonodavno tijelo.