Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Dom naroda

Usvojen rebalans budžeta FBiH težak 5,5 milijardi KM

dom naroda pfbih (1)

Delegati nisu prihvatili nijedan od predloženih amandmana na rebalans budžeta FBiH

Usljed posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u Federaciji BiH će narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu stupiti rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije u iznosu od 5.508.930.679 KM, kao i zakon o njegovom izvršenju.

– To je prvi usvojeni rebalans budžeta u regiji. U odnosu na dosadašnji iznos uvećan je za 554.538.278 KM ili za 11 posto – rekao je federalni premijer Fadil Novalić na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta.

Glavna karakteristika rebalansa je ta da je planirano 500 miliona KM u fondu za stabilizaciju privrede, koji će poslužiti za primjenu zakona o ublažavanju negativnih ekonomnskiih posljedica u uvjetima pandemije.

– Osim toga, planirano je 20 miliona za uspostavu garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 miliona koji su već tamo alocirani, predstavljalo potencijal od 100 miliona KM, koji bi, u razgovoru s bankama, bio multiplicirani kapacitet garancija u iznosu od 500 miliona KM – pojasnio je Novalić.

Dodatnih 21 milion KM planiran je rebalansom budžeta za zdravstvo, tri miliona za karantene i 18 za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

Kao pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima, planirano je 200 miliona.

Ovim rebalansom su sva ministarstva reducirala tekuće transfere. Tako su najveća umanjenja izvršena na sljedećim transferima: za 1,8 miliona umanjeno je političkim strankama, za 495 hiljada KM za unapređenje transparentnosti u radu Vlade, za uvezivanje staža za 7 miliona, za 2,3 miliona za trajni revolving fond.

Također, transferu za boračke kategorije umanjenje iznosi ukupno 20 miliona KM, ali nisu smanjena individualna prava boraca. Transferi na razdjelu Ministarstvo obrta za 5,39 miliona, Ministarstva obrazovanja za 3 miliona, Ministarstvo okoliša za 3,5 miliona te za Ministarstva prometa za 15,2 miliona.

Za primjenu Zakona o podršci porodicama s djecom za 19,5 miliona, za kulturu i sport je umanjenje 3,4 miliona, za raseljene i izbjeglice 5 miliona KM.

Rashodovna strana budžeta pretrpjela je značajne izmjene zbog potrebe da se pomogne privredi, odnosno planira značajan novac u stabilizacijskom fondu.

Na pozicijama plaća, naknada i doprinosa, iznos je umanjen, ali to, kako je rečeno, ne podrazumijeva umanjenje osnovice niti smanjenje pojedinačnih ličnih dohodaka uposlenika već isključivo uštede koje su se pojavile kod većine budžetskih korisnika zbog činjenice da su prijemne procedure otkazane ili prolongirane.

U pripremi ovog rebalansa, Vlada se suočila sa sačinjavanjem relevantnih i realnih projekcija očekivanog umanjenja prihoda od poreza i doprinosa kao posljedicom pandemije koronavirusa, ali i sa potrebom da se planira za stabilizacijski fond koji će osigurati značajan novac za pomoć privredi i privrednim subjektima u FBiH.