Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

državna vlada

Vijeće ministara BiH usvojilo program rada, prioritet reforme na EU putu

vijece ministara
Foto: Harun Muminović/FENA

Pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji (EU) ostaje najznačajniji prioritet rada Vijeće ministara BiH, nakon dobivanja kandidatskog statusa i odluke Europskog vijeća za otvaranje pregovora s BiH

Na prijedlog Ureda predsjedateljice jednoglasno je danas usvojen Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, uz tehničke korekcije na sjednici, nakon što su usvojeni programi rada ministarstava, upravnih organizacija, institucija i tijela Vijeća ministara BiH.

Program rada sadrži najznačajnije aktivnosti koje Vijeće ministara BiH planira izvršiti u 2024. godini, na osnovi prijedloga državnih institucija, koji doprinose ostvarenju usvojenih strateških ciljeva i prioriteta zacrtanih Strateškim okvirom institucija BiH do 2030. godine i Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH od 2024. do 2026. godine. Istodobno su u obzir uzeti i drugi usvojeni strateški dokumenti usmjereni, među ostalim, na provedbu reformi u oblastima javne uprave, pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje EU najveći prioritet

Pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji (EU) ostaje najznačajniji prioritet rada Vijeće ministara BiH, nakon dobivanja kandidatskog statusa i odluke Europskog vijeća za otvaranje pregovora s BiH.

Vijeće ministara BiH nastavit će raditi na ispunjavanju preporuka koje za BiH proizlaze iz dokumenata Europske komisije i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te Agende 2030 Ujedinjenih naroda, s ciljem održivog socioekonomskog razvitka BiH.

Program je fokusiran na ostvarenje ciljeva i prioriteta Vijeća ministara BiH sadržanih u Strateškom okviru institucija BiH do 2030. godine, koji je pripremljen na osnovi Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH. Njime je definirana zajednička vizija svih razina vlasti za prosperitetnu, ekonomski i institucionalno razvijenu BiH, socijalno pravednu državu jednakih mogućnosti za sve njezine građane, s razvijenom infrastrukturom, društvom zasnovanim na znanju, gdje se na učinkovit način koriste prirodni i drugi resursi, čuva okoliš i njeguje bogatstvo različitosti.

Vijeće ministara BiH ostaje posvećeno provedbi Ciljeva održivog razvoja te će pratiti politiku Europske unije i država članica glede obveza praćenja i izvještavanju o njihovom ostvarivanju.

Godišnji Program rada Vijeća ministara BiH na više od 450 stranica među ostalim, sadrži, plan aktivnosti, pojedinačne preglede donošenja normativno-pravnih akata te zaključivanja međunarodnih bilateralnih ugovora, pristupanja međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim sporazuma, uz pregled razvojnih, investicijskih i drugih projekata.

Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH dostavit će Program rada Vijeća ministara BiH Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, saopšeno je iz Službe za informiranje VMBiH.