Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Vlada RS-a za strategije transporta na nivou entiteta

cvijanovic skupstina

Vlada Republike Srpske (RS) dala je saglasnost na prijedlog izrade i donošenja sektorskih strategija trasporta na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta i pripadajućih akcionih planova.

Saglasna je i da se po usvajanju ovih dokumenata od entiteta i Distrikta Brčko, a nakon stavljanja u funkciju sistema koordinacije procesa evropskih integracija kojeg su formalno prihvatile Vlada i Narodna skupština RS-a, pristupi izradi sektorski orjentirane okvirne strategije transporta u BiH, s jasno vidljivim politikama i obavezama svakog nivoa vlasti posebno, a u koju su integrirani strateški dokumenti entiteta i Distrikta Brčko i koja predstavlja planski okvirni dokument za transportnu i infrastrukturnu mrežu u BiH.

-U slučaju odstupanja od navedenog prijedloga izrade i donošenja strateških dokumenata iz oblasti transporta u BiH, zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza da obustavi dalje aktivnosti po istom, saopćeno je danas iz ovog resora entitetske vlade.

Podsjećamo, Ministarstvo saobraćaja i veza je više puta obavještavalo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH o stavu Vlade RS-a da nije saglasna s izradom Strategije transporta BiH i Akcionog plana jer za njih ne postoji ustavni osnov, te da uzimajući u obzir značaj finansijske podrške Evropske unije u BiH, Vlada RS-a poziva na hitno stavljanje u funkciju mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija.

U skladu s Ustavom BiH i nadležnostima entiteta u oblasti transporta jedino prihvatljivo rješenje je donošenje entiteskih strategija transporta, navode iz entitetske vlade.