Wigemark: Obrazovni sistem Bosne i Hercegovine treba reforme

osmanovic_moore_wigemark

Konferencija ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koju čine ministri nadležni za obrazovanje na svim novoima vlasti, ostaje pri opredjeljenju i nastojanjima s ciljem pune implementacije obaveza Bosne i Hercegovine koje se odnose na oblast obrazovanja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u skladu s ustavnim nadležnostima, zaključeno je na današnjoj sjednici u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

“Nakon što smo predali zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, pred institucijama Bosne i Hercegovine naći će se veoma kompleksan posao pripreme odgovora na nekoliko hiljada pitanja, među kojima su i ona koja se odnose na obrazovanje, koja će trebati u kratkom roku dostaviti Evropskoj komisiji“, rekao je ministar civilnih poslova Adil Osmanović i pozvao sve nadležne obrazovne vlasti u BiH da aktivno učestvuju u ovom procesu.

Ministar Osmanović podsjetio je i na neophodnost usvajanja strateških dokumenata u oblasti obrazovanja na nivou države, a posebno dokumenta Vizija za vještine 2020, čije usvajanje je preduslov za korištenje sektorske budžetske podrške, kao novog instrumenta finansiranja iz kojeg će se finansirati projekti u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike.

Ministrima obrazovanja u BiH obratio se šef Delegacije Evropske unije BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

“Obrazovni sistem Bosne i Hercegovine treba reforme kako bi se fokusirao na poboljšanje kvaliteta svih nivoa obrazovanja, pristup obrazovanju bez ikakve diskriminacije, i uspostavljanju boljih veza sa tržištem rada. To je neophodno za funkcionisanje tržišta rada i prosperitet BiH. EU je opredijeljena pružanju podrške za poboljšanje kvaliteta obrazovnog sistema u BiH i uvođenja evropskih standarda. Nadležni organi na svim nivoima vlasti u BiH trebaju raditi na postizanju pozitivnih promjena”, rekao je Wigemark.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Jonathan Moore pozvao je obrazovne vlasti u BiH da ne podstiču, već spriječe diskriminaciju, posebno podsjećajući na problem bosanskog jezika u školama u Republici Srpskoj i podjele djece po etničkom principu u Jajcu.

Konferencija ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini je primila je k znanju prezentaciju studije Evropske komisije ”Od univerziteta do zapošljavanja: visoko obrazovanje i potrebe tržišta rada u Bosni i Hercegovini“.

Po objavi studije nadležne obrazovne vlasti razmotriće aktivnosti u cilju implementacije preporuka sadržanih u istoj. Takođe, članovi Konferencije od predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH informisani su i o instrumentu sektorske budžetske podrške te je istaknuta opredijeljenost obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini za korištenje finansijskih sredstava u okviru navedenog instrumenta.