Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Zapošljavanje na bh. način: Član Upravnog odbora birao prvu rodicu

konjicanka-nepotizam

Javna je tajna da barem svako drugo zapošljavanje u BiH ide stranačkim i rodbinskim kanalima, a jedan takav slučaj iz Konjica imati će i sudski epilog, jer mladi više o takvim pojavama nisu spremni šutjeti, piše Dnevni list.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Konjic u zadnjim danima prošle godine raspisala je konkurs za radno mjesto stručni saradnik – psiholog na neodređeno vrijeme.

Za traženo radno mjesto odabrana je Beha Ilda, inače rođena rodica (očevi braća), člana Upravnog odbora Jasmina Macića, priča Dnevnom listu Konjičanka Alisa Nikšić, koja je ispunjavala sve uvjete, ali su, kako tvrdi, presudili rodbinski odnosi te ona i ostali kandidati nisu imali ni priliku za zaposlenje.

Alisa po okončanju konkursa dobiva obavijest da ona nije primljena, a na vlastito traženje dolazi do dokumentacije iz koje je razvidno da je primljena osoba koja po procjeni konkursnog povjerenstva nije ispunjavala uvjete za traženo radno mjesto – jer se potvrda o radnom stažu ne podudara s uvjerenjem konjičke podružnice Službe za zapošljavanje.

“13. 2. 2017. godine dobivam obavijest o rezultatima konkursa u kojem stoji da 5 kandidata ispunjava uvjete među kojima sam i ja, ali da su članovi Upravnog odbora tajnim glasanjem odlučili da u radni odnos prime Beha Ildu. Bez ikakvog posebnog obrazloženja“, priča Nikšić koja na takvu obavijest Upravnog odbora angažira advokata koji je pripremajući žalbu zatražio pristup informacijama i uvid u dokumentaciju izabrane kandidatkinje.

Direktorica Centra za socijalni rad Nadira Đapo, prema riječima Nikšić, daje na uvid zapisnik konkursnog povjerenstva i Pravilnik o radnim odnosima zaposlenika JU Centar za socijalni rad, ali ne dozvoljava uvid u dokumentaciju izabrane kandidatkinje, koja je u žalbenom roku potpisala izjavu gdje zabranjuje uvid u svoju dokumentaciju. Poslije saznaje kako Beha Ilda po konkursnom povjerenstvu nije zadovoljavala, ali je ipak primljena.

“Iz pravilnika o radnim odnosima zaposlenika Centra za socijalni rad koji nam je dat na uvid stoji da ‘konkursna komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete dok Upravni odbor odlučuje o prijemu kandidata u radni odnos’. Prilikom uvida u zapisnik konkursne komisije na naše iznenađenje jasno stoji da Beha Ilda ne ispunjava uvjete tražene konkursom zbog nekvalificirane prijave. Dakle, tada postaje jasno zašto se zabranjuje uvid u konkursnu dokumentaciju“, objašnjava Nikšić.

Čula je i kako se odigravala cijela situacija.

“Članica Upravnog odbora dipl. pravnica Mirnesa Lepara donijela je dokumentaciju Beha Ilde na glasanje govoreći da zna za nepravilnosti i nezakonitosti, ali da to svakako može proći, te da je član Upravnog odbora Jasmin Macić u krvnom srodstvu sa izabranom kandidatkinjom (očevi braća)“, objašnjava Nikšić.

Dodaje da je uvjet za zaposlenje bila godina radnog iskustva u struci, a izabrana kandidatkinja ima 9 mjeseci volonterskog staža i predaje potvrdu o radnom iskustvu na poziciji psihologa u Zoil Agent d.o.o Sarajevo, a po saznanjima Nikšić Beha Ilda je radila kao prodavač životnog osiguranja u navedenoj kompaniji, što se dakle ne može okarakterizirati kao radno iskustvo u struci.

Nakon saznanja gore navedenog Alisa blagovremeno podnosi prigovor Upravnom odboru, kojeg Upravni odbor odbija uz obrazloženje – neutemeljen, a da pri tom nisu obrazložili niti jednu stavku prigovora, priča Nikšić.

Nakon toga podnosi tužbu Općinskom sudu u Konjicu, te kaznene prijave protiv članova Upravnog odbora, mahom SDA-ovaca: Sulejman Mulić (predsjednik UO/ugledni liječnik), Jasmin Macić (član/inžinjer mašinstva), Mirnesa Lepara (član/diplomirana pravnica), Nermana Tatar (član/ugledna liječnica), Alma Husić (član/diplomirana socijalna radnica). Alisa tvrdi da je u ovom slučaju, a po zakonu o Upravnom postupku, Macić trebao biti izuzet sa glasanja.

“Radi se o sukobu interesa, klasičnom nepotizmu jer glasa za svoju rodicu koja nije ispunjavala ni osnovne uvjete konkursa. Faktički nas 4 kandidatkinje koje smo ispunjavale uvjete nismo niti imale priliku biti izabrane“, smatra Alisa.

Iz JU Centar za socijalni rad Konjic Dnevni list do zaključenja novine nije dobio odgovor na ovu temu, pa smo ostali uskraćeni za njihovu stranu priče. Direktoricu telefonski nisu dobili, pa joj je upit upućen i pismenim putem.