Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

ZZO KS-a uklonio spiskove građana koji su dobili elektronske knjižice

elektronske zdravstvene knjizice

Već nekoliko godina u KS-u je aktualna priča oko izdavanja elektronskih zdravstvenih knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a do sada je odštampao 268.505 elektronskih knjižica, a na evidenciji su 430.694 aktivna osiguranika.

Osiguranici iz KS-a čije su zdravstvene elektronske kartice napravljene mogu ih podići u poslovnici koja pripada njihovoj općini. Prednost ove knjižice je i što se ne mora ovjeravati. Bit će efikasnije i naručivanje pacijenata, prenos podataka u zdravstvenom sistemu, te izdavanju elektronskog recepta. Za preuzimanje nove kartice, osiguranici trebaju ponijeti staru zdravstvenu knjižicu na uvid, ličnu kartu i 2 KM.

Iako su elektronske zdravstvene legitimacije u upotrebi duže vrijeme, još brojne zdravstvene ustanove traže na uvid ovjerenu staru legitimaciju, jer nemaju na raspolaganju čitače kodova. Također, neke od zdravstvenih ustanova nisu uvezane u sistem, te nalaze i snimke koje pacijenti obave doktori ne mogu vidjeti, očitati i dati mišljenje.

– Veliki dio ustanova je uvezan u sistem, a radi se na tome kako bi u što kraćem roku svi bili uvezani u integralni informacioni sistem zdravstva KS-a. Zavod je nabavio i 2D čitače kodova koji će se u skorije vrijeme podijeliti, tako da više neće biti potrebno nositi stare knjižice, odgovorili su u ZZOKS-a.

Dok jedan dio osiguranika još čeka elektronsku knjižicu, kod drugih su knjižice istekle i ne mogu ih produžiti, odnosno dobiti novu.

– Dio legitimacija koje su istekle su već štampane i podijeljene, a ostatak se štampa, naveli su u ZZOKS-a.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uklonio je sa službene internet stranice objavljene spiskove građana Kantona Sarajevo koji su dobili elektronske zdravstvene kartice, nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH naložila Zavodu da to uradi.