uvjetna zatvorska kazna

Advokat dobio slučaj, pa novac klijenta zadržao za sebe

pare koverta novac mito korupcija konvertibilne marke DB

Jedne prilike njegovom ocu B. S. na ruke dao iznos od oko 2.500 KM, a ostatak zadržao za sebe, navodi se u priopćenju Kantonalnog tužilaštva

Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK) u Širokom Brijegu je u prvostepenom postupku dokazalo krivnju optuženika Predraga Mišića iz Mostara zbog kaznenog djela zloupotrebe povjerenja te mu je presudom Općinskog suda u Širokom Brijegu izrečena uvjetna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci s rokom provjeravanja od dvije godine.

Predrag Mišić se tereti da je u vremenskom periodu od 2013. do 2018. kao advokat I. S. iz Mostara, zastupajući njegove interese u postupcima naknade štete, zloupotrijebio dato ovlaštenje.

Presudom Općinskog suda u Mostaru I. S. je na ime naknade štete dosuđen iznos od 3.616,43 KM koji je advokat Predrag Mišić primio na svoj račun. O tome nikad nije obavijestio I. S. niti mu je ikada predao primljeni novac, već je jedne prilike njegovom ocu B. S. na ruke dao iznos od oko 2.500 KM, a ostatak zadržao za sebe, navodi se u priopćenju Kantonalnog tužilaštva.

Optužnicu u ovom predmetu zastupao je tužitelj Josip Aničić.

Presuda je nepravomoćna i stranke imaju pravo izjaviti žalbu o kojoj će odlučivati Kantonalni sud u Širokom Brijegu.