Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Sud bih

Ensar Salčinović zbog uzimanja mita će na godinu dana u zatvor i mora vratiti 500 maraka

sud bih
Foto: Sud BiH

U kaznu se uračaunava vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru od 24.9.2021. do 31.12.2021. godine

Sud Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, donio presudu kojom je optuženi Ensar Salčinović oglašen krivim za primanje dara i drugih oblika koristi i osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 500,00 KM, koju je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude.

U kaznu se uračaunava vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru od 24.9.2021. do 31.12.2021. godine.

Primjenom zakonskih propisa od optuženog Ensara Salčinovića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 500,00 KM, koju je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta BiH, u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu zakonskih propisa optuženom Ensaru Salčinoviću izrečena je mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od tri godine od pravomoćnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti.

Optuženi Ensar Salčinović je oglašen krivim što je od novembra 2020. do 24.09.2021. godine, na području Bosne i Hercegovine, u svojstvu službenog lica, kao uposlenik Granične policije BiH, od kandidata koji su aplicirali na javni oglas za prijem kadeta u činu „mlađi inspektor“ i činu „policajac“ Granične policije BiH, zahtijevao i primio dar u vidu novca za sebe i druge njemu poznate osobe, da bi navedenim radnjama pogodovao određenim kandidatima i istim olakšao prijem u Graničnu policiju BiH, suprotno zakonskim propisima o načinu prijema kadeta u GPBiH, saopćeno je iz Suda BiH.