Crnadak prisustvovao sastanku “Petorke”

crnadak

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hecegovine Igor Crnadak učestvovao je na sastanku tzv. “Petorke” (Crnadak u svojstvu dolazećeg predsjedavajućeg Komiteta ministara Vijeća Evrope, ministar vanjskih poslova Belgije Didier Reynders u svojstvu odlazećeg predsjedavajućeg, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kao predsjedavajući OSCE-a, kao i generalni sekretari Vijeća Evrope i OSCE-a Thorbjørn Jagland i Lamberto Zannier), koji je održan danas u Briselu.

Sastanak je održan neposredno prije mnistarskog sastanka Komiteta ministara Vijeća Evrope, u okviru kojeg će Bosna i Hercegovina od Kraljevine Belgije preuzeti šestomjesečno predsjedavanje Komitetom ministara VE.

Sastanak Petorke bio je prilika da se izrazi afirmativna podrška budućem predsjedavanju Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope i aktuelnom predsjedavanju Republike Srbije Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), te istaknu najznačajni izazovi sa kojim će se dvije organizacije susretati u narednim mjesecima.

Pomenuti su i najznačajniji zajednički projekti, poput borbe protiv terorizma, suzbijanja i prevencije trgovine ljudima, te aktuelni političko-sigurnosni izazovi u Ukrajini i Makedoniji. Ministar Crnadak je istaknuo značaj budućeg predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope i predsjedavanja Srbije OSCE-om, te kao jedan od prioriteta napomenuo buduću tijesnu saradnju između dvije organizacije.

Ministar Crnadak je obećao i da će u narednim nedjeljama i mjesecima slijediti konkretizacija načelno dogovorene afirmativne saradnje između dvije organizacije u svim prioritetnim oblastima. U nastavku dana slijedi Ministarski sastanak Komiteta ministara Vijeća Evrope, u okviru kojeg će Bosna i Hercegovina preuzeti predsjedavanje Komitetom od Kraljevine Belgije, saopćio je Ured za odnose sa javnošću MVPBiH.