Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

MCP: Usaglašavanje odgovora na Upitnik EU bit će najveći izazov

upitnik-5

Kako je Feni rečeno u Ministarstvu civilnih poslova, u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija odgovarat će se na pojedina pitanja iz poglavlja dva, 19 i 22, s obzirom na nadležnosti Ministarstva.

Podsjećaju da su oblasti rada, zapošljavanja i socijalnih politika u BiH u isključivoj nadležnosti tijela vlasti entiteta i Brčko Distrikta, odnosno kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine te će u skladu s tim na većinu pitanja o ovim predmetima odgovore pripremati organi entiteta, Brčko Distrikta i Federacije BiH.

– Kada je riječ o obrazovanju ova oblast obuhvaćena je poglavljem 26. nazvano “Obrazovanje i kultura”. Pojedina poglavlja sadrže pitanja koja iziskuju involviranje više institucija i različitih oblasti – napomenuli su u Ministarstvu civilnih poslova.

Tako, naprimjer, Sektor obrazovanja će dati doprinos i odgovorima na pitanja u poglavlju 3. (Poslovno nastanjivanje i slobodno pružanje usluga), poglavlju 20. (Poduzetništvo i industrijska politika) i poglavlju 22. (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata).

U oblasti kulture i nauke Ministarstvo će odgovoriti na poglavlje 25. (Istraživanje i inovacije) na 38 pitanja te poglavlje 25. (Obrazovanje i kultura) za dio koji se odnosi na kulturu i to 13 pitanja.

Također, u okviru drugih poglavlja nalaze se pitanja koja se odnose na oblast istraživanja i kulture kao što je poglavlje 10., poglavlje 22. , poglavlje 1., poglavlje 20. i poglavlje 27.

U oblasti zdravlja Ministarstvo će odgovarati na pitanja koja se odnose na slobodu kretanja radnika, socijalne politike i zapošljavanja, pravde, slobode i sigurnosti, okoliša i klimatskih promjena te zaštite potrošača i zdravlja.

Većina odgovora je već pripremljena u skladu s instrukcijama Evropske komisije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je još ranije, prije nego što su i zvanično pristigla pitanja, analiziralo i distribuiralo pitanja svim nadležnim nivoima vlasti i agencijama, koja je tokom ljeta dostavila Direkcija za evropske integracije kao potencijalna pitanja, a koja su pripremljena na osnovu pitanja koja su dobile već ranije zemlje okruženja.

– To nam je u velikoj mjeri pomoglo u pripremi odgovora na Upitnik, odnosno pitanja koja je BiH dobila – pojasnili su Feni u Ministarstvu civilnih poslova.

Koncipirani odgovori se još usavršavaju i finaliziraju, a rok za inicijalni unos odgovora u informacioni sistem Direkcije za evropske integracije BiH je kraj januara.

Osim unosa odgovora na pitanja za koje je nadležno Ministarstvo civilnih poslova BiH, postoji i obaveza da se prikupe i u informacioni sistem unesu odgovori nadležnih agencija u pojedinim oblastima, a radi što efikasnijeg, bržeg i preciznijeg usaglašavanja odgovora.

Ocijenjeno je da je najveći izazov pitanje koordinacije, odnosno usaglašavanja odgovora svih nadležnih aktera uključenih u pripremu odgovora, s obzirom na činjenicu da BiH mora “govoriti jednim glasom”, na svako pitanje mora dati jedan, usaglašeni odgovor.

Imajući u vidu strukturu nadležnosti u oblastima u kojima ovo ministarstvo ima nadležnost, te da je njegov zadatak uglavnom koordinacija, ocijenili su da će upravo najviše vremena oduzeti proces usaglašavanja koji će otpočeti nakon inicijalnog unosa odgovora u informacioni sistem.

– Ovo je prvi veliki test nakon kojega ćemo puno jasnije znati u kolikoj mjeri smo spremni za proces EU integracija, gdje su nam prednosti, a gdje nedostaci i na čemu treba dodatno raditi – stav je Ministarstva civilnih poslova.

Pojašnjeno je i da odgovori na pitanja predstavljaju pregled, odnosno opis postojećeg stanja u zemlji u određenim oblastima, ali sam proces pridruživanja EU podrazumijeva donošenje novih propisa i usklađivanje domaćih s propisima EU.

To će uslijediti ispunjavanjem preporuka koje će Evropska komisija dostaviti nakon što pregleda odgovore, a bit će to svakako kontinuiran proces prije, ali i nakon priključenja BiH Evropskoj uniji, s obzirom na to da se propisi na nivou EU stalno mijenjaju i donose novi.

Uzimajući u obzir da Ministarstvo civilnih poslova čini više sektora iz različitih oblasti, koja pripremaju odgovore na različita pitanja, svaki sektor je formirao tim za izradu odgovora na Upitnik, a također, na nivou Ministarstva je formiran tim u kojem su predstavnici svih sektora uključenih u pripremu odgovora, rečeno je Feni u Ministarstvu civilnih poslova.Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uključeno je u pripremanje odgovora iz Upitnika Evropske unije u oblastima obrazovanja, rada, zapošljavanja, socijalne zaštite, penzija, zdravstva, kulture, a u saradnji s drugim institucijama i agencijama ovo ministarstvo će dati doprinos i u pripremi odgovora na pitanja u kojima su nadležnosti podijeljene.