Pristupanje Evropskoj uniji podržava 78 posto građana BiH

brisel11233

Ako bi sutra bio referendum sa pitanjem “Da li podržavate ulazak BiH u EU”, 78% bh. građana glasalo bi potvrdno, rezultati su istraživanja javnog mnijenja koje je Direkcija za evropske integracije provela u prvom tromjesječju ove godine, a Vijeće ministara BiH o tome danas prihvatilo informaciju.

Stvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta i garancija trajnog mira i stabilnosti glavni su razlozi koje bi građane opredijelili da glasaju za članstvo BiH u EU. Istovremeno, oni koji bi glasali protiv, to bi učinili jer vjeruju da bi članstvo u EU stvorilo veće troškove života i povećalo poreze, te dovelo do gubitka kulturne raznolikosti.

Ukoliko se potencijalno referendumsko opredjeljenje posmatra kao podrška procesu integrisanja, ona bilježi pad za 7% u odnosu na istraživanje iz 2014. godine.

U poređenju sa prošlogodišnjih 67%, u ovogodišnjem istraživanju čak 85% ispitanika smatra da reforme u BiH treba provoditi i bez da su uslov za članstvo u EU, osnosno prvenstveno zbog stvaranja boljih uslova života u BiH. Među prioritetnim reformama, građani su izdvojili borbu protiv korupcije, smanjenje poreskih opterećenja na rad i uklanjanje prepreka zapošljavanju.

Najvećim preprekama integraciji u EU, građani smatraju nespremnost na promjene, politizaciju procesa integrisanja i politiku uslovljavanja koju EU provodi prema BiH.

Kao i prethodnih godina, većina ispitanika informacije o procesu integirsanja dobija posredstvom tv programa i interneta, a finansijska pomoć EU je i dalje najinteresantnija tema.

Trećina ispitanika je mišljenja da BiH već pregovara o članstvu u EU. Istovremeno, dvije trećine njih smatra da članstvo BiH u EU nema alternativu.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na reprezentativnom broju ispitanika u čitavoj BiH.