Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Strategija za oporavak turizma

Evropska komisija preporučila postepeno ukidanje ograničenja za putovanja

evropska-unija

Komisija ističe da pristup postupnog otvaranja mora biti dovoljno fleksibilan kako bi se mogla ponovno uvesti ograničenja ako to epidemiološka situacija zahtijeva

Evropska komisija preporučila je danas postepeno i koordinirano ukidanje ograničenja za putovanja između zemalja članica ili regija unutar njih koje imaju sličnu epidemiološku situaciju kako bi se spasilo što se može od ovogodišnje turističke sezone.

“Sloboda kretanja i prekogranična putovanja ključni su za turizam. Budući da zemlje članice uspijevaju ograničiti cirkuliranje virusa, opće restrikcije za slobodu kretanja moraju se zamijeniti ciljanim mjerama. Ako zdravstvena situacija ne opravdava generalno ukidanje ograničenja, Komisija predlaže postupan i koordiniran pristup koji započinje ukidanjem ograničenja između regija ili zemalja članica koje u dovoljnoj mjeri imaju slične epidemiološke situacije”, objavila je Komisija.

Komisija je objavila smjernice i preporuke, koje nisu obvezujuće za zemlje članice, ali koje mogu pomoći u koordiniranom ukidanju ograničenja za putovanja i u postupnom aktiviranju turističke djelatnosti nakon nekoliko mjeseci potpunog zastoja zbog pandemije koronavirusa.

Paket o turizmu i prometu koji je Komisija u srijedu objavila uključuje: strategiju za oporavak turizma ove godine i nakon nje, zajednički pristup za uspostavu slobode kretanja i ukidanje ograničenja na unutarnjim granicama EU na postupan i koordiniran način; okvir za postupnu uspostavu putničkog prometa s jamstvima tako da se zajamči sigurnost putnika i osoblja; preporuke da se vaučeri učine atraktivnijom alternativom povratu novca za otkazana putovanja te kriterije za sigurno obavljanje turističke djelatnosti i razvoj zdravstvenih protokola za smještajne objekte.

Komisija ističe da pristup postupnog otvaranja mora biti dovoljno fleksibilan kako bi se mogla ponovno uvesti ograničenja ako to epidemiološka situacija zahtijeva.

Komisija predlaže da se zemlje članice pri ukidanju ograničenja vode trima kriterijima. Prvi je epidemiološki, drugi se odnosi na sposobnost provedbe mjera ograničenja tpkom čitavog putovanja, uključujući prelazak granice te dodatno mjere tamo gdje je teško osigurati fizičko distanciranje. Treći kriterij uzima u obzir ekonomske i socijalne aspekte, pri čemu se preporučuje da prioritet imaju prekogranična kretanja u ključnim ekonomskim područjima, uključujući i osobne razloge.

Posebno je važno načelo nediskriminacije prema državljanstvu. Komisija ističe da, kada neka zemlja članica odluči dopustiti ulazak na svoj teritorij, to mora biti učinjeno na nediskriminatoran način, to jest mora se omogućiti ulazak svim osobama, bez obzira na državljanstvo, koje imaju prebivalište u državama ili regijama sa sličnom epidemiološkom situacijom.

Komisija predlaže da vaučeri koje putničke agencije nude za otkazane karte moraju biti dovoljno atraktivni kako građani ne bi inzistirali na povratu novca, koji i dalje ostaje neupitno pravo.

Komisija stoga predlaže da se vrijednost vaučera produži na minimalno 12 mjeseci, da budu osigurani od bankrota kompanije koja ih je izdala i da ih se može unovčiti unutar godinu dana ako se klijent na to odluči.