Srbijanska policija u Nišu pronašla 58 migranata

imigranti-RT

Srbijanska policija je tokom vikenda u Nišu otkrila 58 ilegalnih migranata.

Iz MUP-a Srbije je saopšteno je da su na Željezničkoj stanici u Nišu policajci pronašli 58 migranata, od kojih su trideset i dvoje državlјani Afganistana, petnaestoro Sirije i jedanaestoro Pakistana.

Svi ilegalni migranti izrazili su namjeru da podnesu zahtjev za azil, nakon čega su upućeni u centre za azil u Banji Kovilјači i Sjenici.