Biznis

Banke u Federaciji BiH ostvarile dobit od 78,8 miliona KM u prvom kvartalu

31/05/2017

Na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH u prvom kvartalu ove godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat – dobit u iznosu od 78,8 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Prvi kvartal 2017. godine karakteriše neznatan rast bilansne sume i depozita, nastavak pozitivnih trendova koji se ogledaju u rastu kredita, štednje stanovništva i kapitala. Bankarski sektor, kako navodi Agencija, i dalje je ostao stabilan, adekvatno kapitaliziran, a likvidnost je i dalje zadovoljavajuća.

Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prvog kvartala 2017. godine iznosila je 18,5 milijarde KM, što je neznatno povećanje od 0,7 posto ili 122 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvom kvartalu 2017. godine zabilježili su rast od 2,3 posto ili 288 miliona KM i sa 31. martom ove godine iznose 12,6 milijardi KM.

Nastavljeni su i pozitivni trendovi iz 2016. godine u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno većeg rasta kredita odobrenih privatnim preduzećima nego stanovništvu. Krediti dati privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 3,2 posto ili 182 miliona KM, tako da su krajem marta ove godine krediti dati ovom sektoru dostigli iznos od 5,9 milijardi KM i učešće od 47,3 posto. Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 1,1 posto ili 67 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7 posto na 48,1 posto, te su u prvom kvartalu tekuće godine iznosili šest milijardi KM.

Pokazatelji kvaliteta kredita su i u prvom kvartalu 2017. godine, kao i u prethodne dvije godine, poboljšani, što se posebno odrazilo na sektor pravnih lica. Nešto veći rast kreditnog portfolija, znatno niži priliv novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 11,7 posto, koliko je iznosio na kraju 2016. godine, smanjen na 11,4 posto sa 31. martom ove godine.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH navode da je u prvom kvartalu ove godine zabilježen neznatan rast depozita od 0,5 posto ili 71 milion KM. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i dostigli iznos od osam milijardi KM, što je za 1,3 posto ili 101 milion KM više nego na kraju 2016. godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.