Uslovi korištenja

Fokus d.o.o. Sarajevo vam omogućava korištenje sadržaja ove web stranice, koje je podložno  uslovima korištenja. Smatramo  da ste upoznati s ovim uslovim i svim rizicima koji nastaju korištenjem bilo kojeg dijela naše web stranica, te da prihvatate koristiti naš sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava

Sadržaji koji se nalaze na našoj web stranicama (tekstualni, vizualni i audio materijali,te  programerski kod) zaštićeni su autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi, u skladu sa važećim  Zakonom o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 63/2010).

Dostupnost

Web stranica www.fokus.ba je jednostavna za korištenje svima, bez obzira na vrstu pretraživača koji odaberete, i bez obzira na to da li koristite posebnu opremu za pristup stranici.

Žalbe/pohvale

Vaši komentari, sugestije i detalji o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu koji ste dobili koristeći našu web stranicu su dobrodošli.  Također nas interesuje vaše mišljenje o našim uposlenima koji su  u kontaktu s vama pružili sve potrebne informacije i usluge koje ste tražili od njih. 

Politike

Kao nezavisni medij koji u svojoj misiji i viziji nastoji biti na usluzi građanima mi smo definisali pravila o privatnosti koje možete preuzeti na ovom linku, te se kroz svoj profesionalan rad trudimo zaštiti privatnost, djecu i okolinu. Dok u svojim internim aktima kao što su Etički kodeks i Pravilnikom o uređivačkoj politici omogućujemo slobodu informacija i jednake mogućnosti.

Smatramo da je zakonski legalan i fer način tretiranja ličnih informacija važan za naš uspješan rad i održavanje povjerenja onih sa kojima surađujemo.

Uvijek imamo obavezu brinuti o djeci sa kojom dolazimo u kontakt što uključuje dužnost da ih zaštitimo u svakom segmentu, te shodno i odredbama zakona koji se odnose na zaštitu djece i malodobnih osoba.

Fokus d.o.o. Sarajevo je svjestan prijetnji koju klimatske promjene imaju na prosperitet, društvenu nepravdu i kvalitetu života. Zbog toga smo predani upravljanju i minimiziranju našeg uticaja na okoliš.

Jednake mogućnosti i raznolikosti

Naš novinarski rad uključuje izgradnju odnosa s ljudima različitog porijekla i kultura. Efikasan rad s raznolikostima i promocija jednakih mogućnosti je prema tome ključni dio našeg rada. Vodimo računa o marginaliziranim grupama i rodnoj ravnopravnosti, te se trudimo koristiti rodno zasnovan jezik.

Pravo na izmjene sadržaja

Fokus d.o.o. Sarajevo je vlasnik portala www.fokus.ba i zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja na svojoj web stranice bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge web stranice

Web stranica www.fokus.ba je u vlasništvu Fokus d.o.o.  Sarajevo i sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera/suradnika te linkova na vanjske stranice. Sve sadržaje ove web stranice koristite na vlastitu odgovornost, te se Fokus d.o.o. Sarajevo ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu korištenjem.

Izmjene uslova korištenja

Fokus. do.o. Sarajevo zadržava pravo izmjene ovih uslova korištenja u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na web stranici www.fokus.ba.