Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /srv/storage/fokus.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/schema/class-schema-person.php on line 152
Biznis

BH-Gas podnio kontratužbu protiv Montera i GP Puta

03/06/2016

Privredno društvo BH-Gas d.o.o. Sarajevo Arbitražnom sudu Vanjskotrgovinske komore BiH podnijelo je kontratužbu protiv konzorcija firmi Monter strojarske montaže d.d. Zagreb i GP Put d.d. Sarajevo, izvođača radova na projektu “Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“.
BH-Gas d.o.o. Sarajevo kontratužbom traži naknadu štete, u iznosu većem od 12 miliona KM, zbog loše izvedenih radova na gasovodu, te naknadu izgubljene dobiti Društva.

BH-Gas je kontratužbu podnio nakon raskida ugovora i neuspjelih pregovora sa izvođačem radova o mirnom rješenju spora. Konzorcij hrvatske firme Monter strojarske montaže d.d. Zagreb i GP Put d.d. Sarajevo, u januaru 2012. godine potpisao je Ugovor o gasifikaciji Srednjobosanskog kantona – izgradnja gasovoda, vrijedan više od 40 miliona KM. Ugovor je raskinut u martu 2014. godine zbog napuštanja gradilišta od strane predstavnika Konzorcija, te nedostataka u izvođenju radova.

Uprava BH-Gasa d.o.o. Sarajevo na čelu sa direktorom Mirzom Sendijarevićem, na ovaj način nastavlja aktivnosti s ciljem zaštite imovine Federacije BiH. Uprava je u protekle dvije i po godine poduzela niz aktivnosti usmjerenih na rješavanje nagomilanih problema u ovom preduzeću, s ciljem stabilizacije njegovog poslovanja, zaštite radnih mjesta uposlenika u društvu BH-Gas d.o.o. Sarajevo, te zaštite javnih interesa i javnih sredstva Federacije BiH.

U decembru 2013. godine nova Uprava društva suočila se sa nizom nagomilanih problema:

-Višegodišnjim negativnim poslovnim rezultatima Društva, zbog čega je prijetila zakonska mogućnost proglašavanja stečaja. Društvo je u periodu 2010. – 2013. godina poslovalo negativno, a zaključno sa 30. junom 2013. godine gubitak je iznosio više od 21 milion KM. Poduzetim aktivnostima, Društvo je u 2014. i 2015. godini poslovalo sa dobiti, čime je izbjegnuta mogućnost proglašenja stečaja.

– Visokim potraživanjima od kupaca. Među najvećim dužnicima se ističe dug KJKP Sarajevogas, u iznosu većem od 60 miliona KM. Prema najvećem dužniku – Sarajevogasu, poduzete su sve raspoložive zakonske mjere naplate potraživanja, a 2015. godine BH-Gas je podnio tužbu protiv Sarajevogasa s ciljem naplate potraživanja. Svi ostali dužnici koji nisu redovno izmirivali obaveze prema BH-Gasu su utuženi s ciljem naplate potraživanja.

– Visokim obavezama po kreditima koji su dospjevali na naplatu krajem 2013. ili početkom 2014. godine, a koji su tokom 2013. godine iznosili i više od 18 miliona KM. Uprava je poslovanje najvećim dijelom usmjerila na povećanje naplate potraživanja od dužnika i maksimalno smanjenje troškova poslovanja. Kao rezultat, poboljšana je naplata potraživanja, a izloženost po kreditima za tekuće poslovanje svedena je na minimum, tako da u ovom trenutku Društvo nema niti jedne marke kreditnih sredstava u korištenju za tekuće poslovanje.

Iako su tokom prethodnih godina postojale neizmirene obaveze prema isporučiocu gasa – ruskom Gazpromu, u ovom trenutku društvo BH-Gas d.o.o. Sarajevo ne duguje niti marku dospjelih obaveza prema Gazpromu. Ovo je od izuzetnog značaja, budući da je u određenim periodima, zbog dugova prema Gazpromu, uredno snabdijevanje BiH gasom bilo ugroženo.

– Potraživanjima od kompanije Birač a.d. u stečaju Zvornik. Zatečeni problem nenaplaćenih potraživanja od Birača u iznosu većem od 26 miliona KM, Uprava BH-Gasa je rješavala kroz sve raspoložive zakonske mogućnosti te je, osim redovnog aktivnog učešća u radu Odbora povjerilaca, upozorila odgovorne institucije na istek zakonskog roka od dvije godine za završetak stečajnog procesa, zatražila hitni završetak stečajnog procesa prodajom vlasničkog udjela FG Birač u kompaniji Alumina Zvornik, pokrenula postupke protiv odgovornih lica u stečajnom postupku te zatražila da se, u skladu sa zakonskim regulativama, gospodin Lazo Đurđević razriješi dužnosti stečajnog upravnika u svim stečajnim postupcima, izuzev Birača.

Sve utvrđene nepravilnosti u poslovanju BH-Gasa Uprava je prijavila nadležnim institucijama s ciljem zaštite imovine društva.

Rješeno je pitanje štetnog ugovora zaključenog između BH-Gasa, Energoinvesta i transportera kroz Mađarsku – firme FGSZ, čime je rješen decenijski problem sa mađarskim transporterom gasa FGSZ Ltd., čime su značajno smanjeni transportni troškovi i postignuta sigurnost snabdijevanja kroz Mađarsku. Aneks ugovora zaključen je od strane BH-Gasa, Energoinvesta i FGSZ u septembru 2015. godine, te su stvoreni osnovi za smanjenje cijene prirodnog gasa prema krajnjim potrošačima.

Nakon dužeg vremena izvršena su smanjenja cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije i industrijske potrošače. Tokom 2015. i prvog kvartala 2016. godine, cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije je snižena za 33,8 posto, dok je za industrijske potrošače smanjena za oko 46 posto.

Razvojni projekti izgradnje novih gasovodnih pravaca i interkonekcija sa Hrvatskom, i pored iskazanih interesa BH-Gasa, bili su neizvodivi zbog nepostojanja saglasnosti iz RS, što je bio jedan od uslova za provođenje ovih međunarodnih projekata.

Kada je u pitanju Jadransko-jonski gasovod (IAP), BH-Gas štiti interese BiH zahtjevom da dio tranzitnog gasovoda, mora prolaziti teritorijom BiH, na čemu BH-Gas aktivno radi i nastavit će raditi u budućnosti. Uspjeli smo se izboriti da trasa kroz BiH ima isti status kao ponuđena trasa, a na predstavnicima dviju država ostaje da se dogovore kroz međudržavni sporazum.

Komentari