Biznis

Vlada FBiH

Dvadeset miliona KM za izgradnju poddionice Šićki Brod – Đurđevik

23/12/2021
Foto: Ilustracija

Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da iznos od 20 miliona KM, uplaćen iz sredstava dobiti BH Telecoma d.d. Sarajevo

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa uplatom sredstava dobiti BH Telecoma d.d. Sarajevo u iznosu od 20 miliona KM na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora, za realizaciju projekta izgradnja poddionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da iznos od 20 miliona KM, uplaćen iz sredstava dobiti BH Telecoma d.d. Sarajevo, prenese na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da osigura namjenski utrošak ovih sredstava u svrhu realizacije projekta izgradnja poddionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo.

U informaciji Ministarstva navedeno je da je utvrđena lista prioritetnih projekata koji se finansiraju iz Budžeta FBiH za 2021. godinu kroz Program „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“. U sklopu ovog programa odobren je projekt izgradnja poddionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo, čiji implementator je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Riječ je o projektu kojim se planira izgradnja potpuno nove cestovne dionice na pravcu Tuzla-Sarajevo (u 1. fazi radi se o obilaznici grada Živinice).

Postojeća magistralna cesta Tuzla- Sarajevo je izložena ogromnom prometnom opterećenju uslijed prijevoza putnika i roba, te svojim trenutnim tehničkim elementima ne pruža uslove za kvalitetan i efikasan promet vozila. Poseban problem je pitanje sigurnosti sudionika u prometu na ovom pravcu jer zbog velikog broja vozila i značajne naseljenosti često dolazi do zastoja u prometu i prometnih nezgoda sa stradalim osobama i materijalnom štetom.

U informaciji je naglašeno da je izrada glavne projektne dokumentacije pred završetkom, kao i da nadležne službe grada Živinice ubrzano vrše poslove izvlaštenja nekretnina na 1. dionici koja se odnosi na obilaznicu Živinica.

Također, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo pokrenulo je tender i u toku je evaluacija ponuda za izbor najpovoljnijeg izvodača radova za Lot 2- izgradnja obilaznice Živinica u dužini oko pet kilometara. U toku 2022. godine očekuje se početak radova na izgradnji poddionice Šički Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo za Lot 2- obilaznica Živinica.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.