Biznis

Zvanični finansijski tokovi

Građani u Federaciji BiH su zaduženiji od preduzeća i vlasti: Ovo su najnoviji podaci

18/05/2021

Krediti građana u 15 banaka iznose 7,3 milijardi KM, a štednja 10,1 milijardi KM

Agencija za bankarstvo FBiH objavila je posljednje preliminarne podatke o poslovanju subjekata bankarskog sistema Federacije BiH.

Piše: A. DUČIĆ

Kada je riječ o štednji građana, taj iznos je na dan 31. mart iznosio je 10,1 milijardi KM. Građani su u bankama na području FBiH trenutno zaduženi u iznosu od 7,3 milijardi KM, nešto više nego što su zadužena privatna preduzeća (6,5 milijardi).

Javna preduzeća su zadužena u iznosu od 393 miliona KM, a vladine institucije u iznosu od 191,3 miliona KM. Prema ovome, građani su zaduženiji od vlasti i preduzeća zajedno.

Ukupan iznos plasiranih kredita iznosio je 14,6 milijardi KM. Neto dobit banaka koje su poslovale pozitivno ukupno je iznosila 79 miliona KM.

Kada je riječ o strukturi depozita banka najveći iznos otpada na stanovništvo i to 19,8 milijardi KM, na privatna preduzeća otpada 3,8 milijardi KM, a na vladine institucije 2,1 milijardi KM.

Na području FBiH posluje 15 banaka, i isto toliko mikrokreditnih organizacija, kao i četiri lizing društva. Ukupna aktiva je na dan 31. mart ove godine je iznosila 24,5 milijardi KM, a ovaj pokazatelj govori da kada je riječ o aktivi nije došlo do veće promjene u odnosu iste period u prošloj i pretprošloj godini.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2020. godine iznosi 24,4 milijarde KM i za 185,9 miliona KM ili 0,8% je veća u odnosu na 31.12.2019. godine.

U izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH za 2020. godine od 15 banaka, negativan finansijski rezultat imala je jedino Addiko bank.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.