Biznis

kanton sarajevo

Javni poziv za subvencioniranje troškova izgradnje gasnih priključaka

07/06/2022

Maksimalan iznos subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka po stambenoj jedinici je 1.000 KM bez PDV-a

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo subvencionira troškove izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu; objava javnog poziva je sutra, saopćila je kantonalna pres-služba.

Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranih troškova bit će objavljen na web-stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i u dnevnom listu “Oslobođenje”.

Prednost za subvencioniranje imat će kandidati s većim brojem bodova na javnom pozivu.

Sporazum o saradnji na realizaciji projekta “Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa” potpisali su 19. maja ove godine resorni kantonalni ministar Enver Hadžiahmetović i direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Sarajevogas.

Ministarstvo je za realizaciju projekta izdvojilo 240.000 KM.

Cilj je zaštita poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Projektom je planirana izgradnja novih priključaka za gas za individualne objekte, stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja gdje postoji priključak za gas i za stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja gdje ne postoji priključak za gas.

Maksimalan iznos subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka po stambenoj jedinici je 1.000 KM bez PDV-a.

Troškovi izgradnje priključka uključuju materijal i radove za izgradnju priključka i nabavku i ugradnju regulaciono-mjernog seta.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.