Biznis

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa

Košarac protiv Ustava BiH: Političari neutemeljeno osporavaju projekt ‘Buk Bijela’

05/08/2021

''Vijeće ministara BiH je u aprilu 2018. godine usvojilo Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine, u kojem je, između ostalih, predviđena izgradnja hidroelektrane 'Buk Bijela''', podsjetio je ministar Košarac

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da u potpunosti podržava nastavak izgradnje hidroelektrane ”Buk Bijela” na rijeci Drini, koja predstavlja važan energetski resurs Republike Srpske, zahvaljujući kojem će biti omogućen ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

On je napomenuo da je izgradnja ove hidroelektrane dio Energetske strategije Republike Srpske, koja je zajedno sa Okvirnom energetskom strategijom Federacije BiH, inkorporirana u Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine.

”Vijeće ministara BiH je u aprilu 2018. godine usvojilo Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine, u kojem je, između ostalih, predviđena izgradnja hidroelektrane ‘Buk Bijela”’, podsjetio je ministar Košarac.

Prema njegovim riječima, bošnjački ministri tada su glasali za ovaj projekat, a danas neutemeljeno i bez ikakvog razloga osporavaju njegovu realizaciju.

On je rekao da su institucije Republike Srpske preduzele aktivnosti na izgradnji hidroelektrane ”Buk Bijela” u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima, pri čemu nije došlo do povrede ili odstupanja u odnosu na nadležnosti institucija na nivou BiH.

”Bošnjaci sada u cijelu priču nastoje, putem odluke Ustavnog suda BiH, uvući Komisiju za koncesije, koja je za 16 godina od formiranja izdala samo dvije koncesije. Komisija nikada nije profunkcionirala u punom kapacitetu, o čemu svjedoči i činjenica da je većini njenih članova istekao mandat. Zbog fiktivnog i neefikasnog rada ovog tijela, otvoreno je pitanje i opravdanosti njegovog postojanja”, rekao je ministar Košarac.

Kako je istakao, Republika Srpska nikada nije osporavala davanje koncesija na teritoriji Federacije BiH, čak i kada se radilo o pograničnim zonama sa susjednim državama ili samom Republikom Srpskom.

”Izgradnja ‘Buk Bijele’ je zajednički projekat vlada Republike Srpske i Srbije. Nažalost, svjedoci smo da jedan dio političkih struktura iz Federacije BiH uvijek pokazuje veliku nervozu kada sarađujemo sa Srbijom. Zašto bježe od saradnje sa zemljom koja je među našim najvažnijim spoljnotrgovinskim partnerima? Mi nemamo ništa protiv projekata u Federaciji, ali jednako tako nikada nećemo dozvoliti da nam osporavaju investicije u Republici Srpskoj”, poručio je ministar Košarac.

On je ocijenio da su neutemeljene i zlonamjerne tvrdnje pojedinih politika da je isključivo BiH vlasnik, odnosno titular, državne svojine.

”Jasno je da, kao što vlasnik privatne svojine može biti bilo koji pojedinac, vlasnik državne svojine mogu biti i opštine i kantoni i entiteti i BiH. U bivšoj Jugoslaviji, kada je SR BiH bila titular državne svojine nad određenim dobrima, to niko nije zvao ‘republičkom svojinom’. Prema dejtonskom Ustavu BiH, ali i u postojećoj praksi, Republika Srpska i Federacija BiH su vlasnik kompletne državne svojine na teritoriji Republike Srpske, odnosno Federacije BiH, izuzev ako pravo svojine nije prenijeto na drugi nivo posebnim zakonom”, zaključio je ministar Košarac u saopćenju iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih poslova BiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.