Biznis

LRC pokrenuo 7.000 postupaka za naplatu potraživanja u 2016.

22/11/2016

U situaciji kada je ukupni unutrašnji dug koji bh. firme potražuju od kupaca dostigao rekordnu cifru od skoro 11,5 milijardi KM, brojne firme koje su zapale u beznađe dužničko-povjereničkih odnosa, mogu na brz, jednostavan i efikasan način doći do “zarobljenog kapitala“, ukoliko se obrate za pomoć kompaniji „LRC Inženjering“ iz Sarajeva.

Kako pišu Poslovne novine ova kompanija jedina je u BiH omogućila svim bh. privrednicima, neovisno da li su njihovi klijenti ili ne, da li imaju dužnike ili i sami duguju, da mogu uraditi diskretnu i besplatnu analizu mogućnosti naplate i formiranje “Bonitetne ocjene potraživanja”, koji su kao besplatan servis dostupni u sklopu LRC Business Intelligence Systema, bez obaveze pokretanja bilo kojeg postupka u upravljanju potraživanjima.

Ukoliko se firme odluče da postupak naplate potraživanja od dužnika pokrenu preko ove kompanije, prema riječima Sabine Mašović, rukovodioca pravne službe LRC-a, procenat uspješnosti naplate duga kreće se i do 75 posto.

sabina-masovic

Sabina Mašović, rukovodilac pravne službe LRC-a

Kako je istakla u intervjuu za Poslovne novine ovako visok procenat naplate dugovanja ostvarili su zahvaljujući, prije svega, izuzetnom profesionalizmu zaposlenih i dugogodišnjem iskustvu u naplati potraživanja, kao i podršci advokatskih kancelarija na teritoriji cijele BiH, te vrhunskoj softverskoj bazi podataka.

LRC je uspostavljanjem prve baze podataka o platežnim navikama pravnih lica u BiH, gdje je arhivirano 150.000 postupaka, u mnogome doprinio na uspostavljanju finansijske discipline, transparentosti tržišta, stvaranju boljeg poslovnog okruženja, ali i poboljšanju naplate potraživanja u BiH. Na dnevnom nivou automatski prate puls novoregistrovanih pravnih lica, blokada i deblokada transakcijskih računa, otvorenih stečaja i likvidacija, pojasnila je Mašović.

Na pitanje Poslovnih novina koliko je do sada ukupno pokrenuto postupaka naplate potraživanja kompanija u BiH izjavila je:

“LRC je već 16 godina prisutan na tržištu BiH kroz prikupljanje informacija o privrednim subjektima, analitici tih podataka, ali i posredovanju u naplati potraživanja od pravnih i fizičkih lica. U tih 16 godina sarađivali smo sa više od 2.700 kompanija u domenu naplate potraživanja i pokrenuli ukupno 150.000 postupaka naplate. Samo u toku 2016. godine smo pokrenuli više od sedam hiljada postupaka za naplatu potraživanja.

Trenutno u radu imamo 3.000 sudskih postupaka i s punim pravom mogu reći, da nema pitanja vezano za privredno pravo da nemamo odgovor. Ali, u slučaju da se i to eventualno desi, sarađujemo sa 11 advokatskih kancelarija na teritoriji cijele BiH u kojima radi 80 advokata. U svojoj praksi koristimo zakonski dozvoljene metode i međunarodnu najbolju praksu, prilagođenu našim uslovima i tržištu. U principu, mi smo agencija koja posreduje i omogućava, kako dužnicima da servisiraju svoje obaveze, tako i povjeriocima da naplate svoja potraživanja”.

Analizom proslijeđenih predmeta jasno je da je uspješnost naplate znatno viša za klijente koji predmete proslijeđuju ranije, odnosno one koje imaju manji prag tolerancije. Općenito pravilo koje važi je da je teže naplatiti, što je potraživanje starije

O tome o kakvim slučajevima potraživanja radi i koji je najčešći profil dugovanja Mašić je za Poslovne novine izjavila:

“U pomenutih 7.000 postupaka za naplatu potraživanja koje je LRC pokrenuo u prošloj godini, postoji mnogo varijacija u smislu iznosa duga i starosti. Pa tako imamo situacije da nam bude proslijeđen višemilionski iznos potraživanja, a sa druge strane i dug u iznosu od par stotina KM, kao i to da imamo predmete na radu za fakture koje su tek izašle iz valute, nasuprot predmetima koje dobijemo, a već su u zastari.

Analizom proslijeđenih predmeta jasno je da je uspješnost naplate znatno viša za klijente koji predmete proslijeđuju ranije, odnosno one koje imaju manji prag tolerancije. Općenito pravilo koje važi je da je teže naplatiti, što je potraživanje starije. Najčešće proslijeđivani dug je okvirno između 1000 KM i 3000 KM, prosječne starosti preko 360 dana, što dovoljno govori o problemu u naplati koji je prisutan.

Odnosno, da dužnici ponekad ne mogu servisirati čak ni ove iznose, dok povjerioci to tolerišu, te se dovedu u situaciju da potpuno izgube zaradu, koju su trebali ostvariti u konkretnom odrađenom poslu”.

Komentari