Za poslovne korisnike

Nova usluga: BH Telecom pustio u rad Security Operation Center

bh telecom
Foto: BH Telecom

SOC korisnicima omogućava monitoring i zaštitu digitalnih resursa, sa ciljem zaštite podataka, infrastrukture i novca od cyber napada

Prateći globalne trendove na polju informacione sigurnosti i trenutnu geopolitičku situaciju, zaštita od cyber napada se nameće kao jedan od važnijih elementa u poslovanju svake kompanije. Uporedo sa tim, nivo svjesnosti o važnosti informacione sigurnosti kontinuirano raste. Prepoznavanje ovih rizika prisutno je kako kod menadžmenta privatnih, tako i kod javnih kompanija, jer je šteta koju i najjednostavniji sigurnosni incident može prouzrokovati više nego značajna.

BH Telecom je zajedno sa partnerskim rješenjima i ekspertizom, kreirao i pustio u rad Security Operation Center (SOC): centralizirano 24/7/365 rješenje zaduženo za kontinuirani monitoring, evaluaciju i zaštitu digitalnih resursa, sa ciljem zaštite informacija, infrastrukture i poslovanja od cyber napada.

Uz pomoć SOC-a, rješenja za zaštitu koje BH Telecom nudi, kompanije mogu preventivno i pravovremeno reagovati na potencijalne napade štiteći svoje podatke, novac i reputaciju.

Ključne prednosti SOC rješenja BH Telecoma su:

• visoko redudantna mrežna infrastruktura
• visoko pouzdana nova vSAN Cloud platforma
• dugogodišnje iskustvo u procesu kontinuiranog monitoringa
• reakcija u realnom vremenu
• 24/7/365 raspoloživost, istraživanje sumnjivih aktivnosti
• znanja i iskustva internih i partnerskih IT stručnjaka
• integrisani sistem kvalitete – certificirani po ISO standardima 9001 i 27001.

BH Telecom je također i prvi vlasnik industrijske sigurnosne dozvole u oblasti telekomunikacija u BiH.
Ova usluga, predstavljena prošle godine, je nakon uspješno provedene testne faze, puštena u komercijalni rad u prvom kvartalu ove godine i već sada ima prve i za sada jako zadovoljne korisnike čija je infrastuktura brzo i jednostavno uključena u SOC servis, a da pri tome ni na koji način nije ugrožena sigurnost poslovnih informacija i/ili zaštita ličnih podataka tih kompanija.

BH Telecom u narednom periodu planira SOC servis dodatno učiniti fleksbilnijim i približiti korisnicima kako bi što više kompanija i institucija, za prihvatljive mjesečne naknade, mogle koristiti pojedine funkcije dio ili SOC servis u cjelini, a prema konkretnim potrebama i procesima tretiranja rizika kod potencijalnih korisnika usluge.