Biznis

sarajevo

Novoizgrađeni stambeno poslovni objekat “NINA STAN” priključen na sistem Toplana

06/03/2020

Preuzimanjem kotlovnice na upravljanje i održavanje u sklopu Lamele A, B i C u ulici Bojnička broj 1 A i broj 1 B započelo je zagrijavanje nove 172 stambene jedinice

Na osnovu zahtjeva investitora CEMAL-ŠPED d.o.o. za priključenje novoizgrađenog stambeno poslovnog objekta „NINA STAN“ na toplifikacioni sistem centralnog grijanja, Toplane Sarajevo su realizovale aktivnosti na preuzimanju već izgrađene krovne gasne kotlovnice instalisane toplotne snage 762 kW.

Prema riječima predsjednice Komisije za provođenje aktivnosti za preuzimanje kotlovnice Zilhe Šahović, dipl.ing.maš. u sklopu realizacije aktivnosti iz Ugovora izvršen je pregled i izdavanje saglasnosti na Izvedbeni mašinski, elektro i građevinski projekat kotlovnice, Izvedbeni mašinski projekat instalacija centralnog grijanja objekta, izvršena je nabavka i ugradnja opreme za daljinsko upravljanje i kontrolu, te je uspješno izvršena topla proba kotlovnice.

Preuzimanjem kotlovnice na upravljanje i održavanje u sklopu Lamele A, B i C u ulici Bojnička broj 1 A i broj 1 B započelo je zagrijavanje nove 172 stambene jedinice.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.