Biznis

Numić za Fokus.ba: Klas, Sprind, AS Jelah i Vispak razvijat će nove premium brandove

02/10/2018

Ethem Numić, direktor Direkcije za marketing i razvoj AS Holdinga, najavio je u intervjuu za portal Fokus.ba da će kompanije iz ove grupacije kao što su Klas, Sprind, AS Jelah i Vispak u narednom periodu razvijati nove premium brandove.

Numić je govorio i o investicijama u nova radna mjesta, domaćim proizvodima, izvozu AS Holdinga koji obuhvata 30 zemalja svijeta, ključnim faktorima uspjeha u savremenom biznisu itd.

As Holding je u proteklim godinama preuzeo nekoliko kompanija i investirao u različitim oblastima. Šta biste od toga posebno izdvojili i koliko grupacija trenutno upošljava radnika?

As Holding sa svojih 16 članica upošljava oko 4500 radnika. Najvažnija investicija u zadnjih par godina je svakako preuzimanja dijela Agrokomerca. Pored toga, ulaganja u nove pogone tvornice vode Oaza, tvornice AC Food i pogone Mlin i pekara Ljubače Tuzla, vrlo su značajne i strateški važne.

Možete li nam predstaviti određene planove za naredni period?

Konsolidacija i izgradnja modernog poslovnog sistema sa korporativnim upravljanjem je veliki izazov. AS Holding sa svojim članicama postao je već značajna pokretačka snaga u Bosni i Hercegovini, prepoznata po uspješnom preuzimanju firmi.

Iskustva iz proizvodnje u konditorskoj industriji iz naših kompanija Klas, Sprind, AS Jelah, Vispak bit će unaprijeđena u smislu razvoja novih premium brandova.

Koji su to projekti društvene odgovornosti koje realizuju kompanije iz AS grupacije, a koji su po vama bili od velikog značaja?

Investicijski projekti su od najvećeg društvenog značaja zbog revitalizacije preuzetih kompanija i otvaranja novih radnih mjesta za mlade. To su naši najvažniji projekti društvene odgovornosti, investicije u nova radna mjesta, ono što BiH najviše treba.

Trenutno radimo na razvoju otvorenih digitalnih inovacijskih platformi koje omogućavaju studentima da zajedno sa ekspertima AS Holdinga rade na stvarnim poslovnim problemima i razvoju i implementaciji inovacija u proizvodnji hrane.

Dani inovacija i projekti kao što su Vispak Innovation Challenge i AS Innovation Challenge trenutno kod mladih izazivaju najviše interesovanja.

S obzirom na veličinu same grupacije koji su to najveći  izazovi s kojima se susrećete u radu?

Kao što sam već naveo, korporativno upravljanje i izgradnja stabilnog poslovnog sistema su ključni. Integracija članica u real time sistem praćenja osnovnih parametara performansi brandova novi je pristup koji nam omogućava brzo reagiranje na dinamične promjene u poslovanju i donošenje ispravnih odluka sa eliminiranjem potencijalnih rizika.

Transformacija u projektnu organizaciju sa preciznim odgovornostima će biti ključ uspjeha naših brandova i članica.

Koliko je AS Holding posvećen mladima, s obzirom na rastući trend njihovog odlaska iz BiH u potrazi za poslom i koliko se kao kompanija morate posvetiti edukaciji i osposobljavanju s obzirom da poslodavci često ponavljaju kako obrazovni sistem u BiH nije dovoljno prilagođen potrebama tržišta rada)?

Razvojem inovacijskih platformi u našim članicama pokušavamo da uključimo mlade u interesantne razvojne projekte, bilo da se radi o razvoju novih tehnologija, proizvoda ili marketinških ili prodajnih alata.

Novi model omogućava zainteresiranim mladim ljudima sticanje praktičnih znanja i edukacija u kompanijama AS Holdinga prije završetka studija, kombinirajući njihove nove ideje, znanja profesora i iskustva naših eksperata, tehnologa, brand managera.

Ovaj novi model mogao bi se usavršiti i početi primjenjivati kroz naš obrazovni sistem sa većom integracijom i utjecajem uspješnih domaćih kompanija.

U odnosu na raniji period, kakva je danas svijest građana o kupovini domaćih proizvoda?

Biti domaći proizvod nije glavni kriterij za kupnju proizvoda. Kvalitet proizvoda je na prvom mjestu, naravno,  izbalansiran sa cijenom. Kupovinom domaćih proizvoda svi pomažemo prvo sebi gradeći stabilniji sistem obrazovanja, zdravstva, kulture, a nakon toga i domaćim kompanijama koje tako stvaraju dodatnu vrijednost i dobijaju šansu za dalji razvoj.

U koje sve zemlje AS Holding izvozi svoje proizvode, koji su najprodavaniji i kako uspijevate privući kupce u inostranstvu?

AS Holding i sve članice izvoze proizvode u preko 30 zemalja svijeta. Zlatna džezva, Vispak supe, Klas brašno, TOPS, Oaza, Kent, Master i drugi  samo su neki od naših uspješnih  brandova koji se mogu naći na policama van BiH. Povećanje izvoza je jedan od strateških ciljeva grupacije.

Dugo godina ste u marketingu. Kako napraviti i razviti uspješan proizvod, da li kompanije u BiH dovoljno ulažu u ovaj segment i koliko uspijevaju prilagoditi marketing savremenom digitalnom svijetu?

Brand je koncept koji se može vrlo jednostavno iskomunicirati sa korisnicima i kupcima. Za konceptom mora postojati potreba i on mora biti logičan, to je preduslov za njegov uspjeh.

Komunikacija koncepta tj. njegovo približavanje konzumentima mora biti prilagođeno digitalnoj eri i modernim trendovima.

Inovativan koncept ili inovativan izdiferenciran proizvod je rezultat sistematskog rada bez kompromisa, sa preciznim ciljevima, planom i njegovom egzekucijom. Odlični rezultati u svim fazama izgradnje branda bez agilnih motiviranih timova nisu mogući. Zato je ključ uspjeha u izgradnji takvih timova kojima moramo imati hrabrosti dati projekte i odgovornost.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.