Biznis

USAID Turizam

Objavljen Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH

29/09/2022

Iako je turistički sektor suočen s nizom prepreka u harmoniziranju politika koje se odnose na osobe s invaliditetom, upravo ovaj plan nudi rješenje, te na vrlo jezgrovit i sistematski način objašnjava niz preporuka

Projekt USAID Turizam objavio je Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH koji predstavlja prvi pionirski dokument kojim se želi podići svijest o stvaranju inkluzivnog okruženja, te izraženoj potrebi da se osigura ravnopravnost u svim aspektima života.

Iako je turistički sektor suočen s nizom prepreka u harmoniziranju politika koje se odnose na osobe s invaliditetom, upravo ovaj plan nudi rješenje, te na vrlo jezgrovit i sistematski način objašnjava niz preporuka. Implementacijom preporuka navedenih u planu, podstaknula bi se sinhronizirana saradnja predstavnika vlade, predstavnika turističkog sektora i organizacija za osobe s invaliditetom. U planu su definirane inicijative u korelaciji s nadležnim organima, partnerima podrške i očekivanim rezultatom provedenih aktivnosti.

– Ključni zaključci definirani su na osnovu četiri stuba lanca vrijednosti turizma: poticajno okruženje za konkurentnost, ljudski kapital, turistički proizvodi i iskustva, te brendiranje i marketing. Stubovi poticajnog okruženja za konkurentnost i ljudski kapital odgovaraju potrebama aktuelnih politika koje su neophodne za podršku inkluzivnom zapošljavanju i obrazovanju. S druge strane, turistički proizvodi i iskustva, te brending destinacije i marketinga predstavljaju skup rješenja za stvaranje inkluzivne turističke destinacije – navode iz projekta USAID Turizam.

Putem ciljanih programa obuke i programa zapošljavanja svaka osoba s invaliditetom bit će prepoznata kroz svoje vještine i znanja, a ne ustaljeni stereotip o invaliditetu.

USAID Turizam kroz ovaj plan nastoji osigurati put ka potpunoj provedbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Opcionalnog protokola u turističkom sektoru Bosne i Hercegovine, jačanjem načela inkluzije i pristupa koji je u osnovi sadržan u poruci “Turizam za sve”.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.