Biznis

goražde

Objekti neperspektivne vojne imovine bit će ponuđeni investitorima

27/05/2022

Radi se o zemljištu ukupne površine 30.000 metara kvadratnih od čega su na 5.000 metara kvadratnih već urađeni objekti

Objekte neperspektivne vojne imovine, na lokalitetu kasarne Šišeta I i Goražde I, Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) planira staviti u funkciju privrednog razvoja.

Kantonalni ministar privrede Haris Salković podsjeća da je Vlada Federacije BiH svojom odlukom na neodređeno vrijeme BPK-a ustupila na korištenje ove objekte neperspektivne vojne imovine čime se, kako je kazao, otvara mogućnost za nova privredna ulaganja.

Radi se o zemljištu ukupne površine 30.000 metara kvadratnih od čega su na 5.000 metara kvadratnih već urađeni objekti.

Komisija imenovana od Ministarstva za privredu izvršila je pregled i utvrdila stanje svih objekata nekadašnje imovine u centru grada, a u narednom periodu bit će ponuđeni privrednicima za nova investicije.

„Utvrđeno je da su objekti zapušteni i u prethodnom periodu služili su za sve što je bilo odbačeno i rashodovano, a sada će se očistiti i nakon toga će biti raspisan javni poziv svim zainteresiranim pravnim osobama. Na ovom lokalitetu već je smještena firma za preradu plastike i azil za pse, međutim ima još prostora za nova ulaganja “ – pojasnio je Salković.

Fokus ministarstva je na kasarni Goražde I gdje je bilo smješetno petnaest objekata, od kojih je pet montažnih već rasformirano.

„Ostalo je još deset objekata kvadrature od nekih 400 do 500 metara kvadratnih, pa čak i 1.000, koje već koriste institucije kantona za skladište, ali nismo sigurni da se to koristi u prave svrhe, pa je komisija zadužena po zaključku Vlade BPK u obavezi da preispita sve pravne osnove po kojim se koristi ta imovina. Siguran sam da će to ići u tom pravcu da se objekti oslobode i vrate svrsi. Nakon toga, mi ćemo ići u zaštitu od daljeg propadanja, a potom i raspisati javni poziv na koji će se moći prijaviti zainteresovani privredni subjekti koji žele ulagati i omogućiti nova zapošljavanja ” istakao je ministar privrede BPK-a.

Naglasio je da će ovo ministarstvo najkasnije za tri mjeseca objaviti javni poziv za privredne subjekte koji žele ulagati na ove dvije lokacije.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.