Biznis

predstavljena kulturna ruta

Održan sastanak sa akterima turističkog sektora Mostara

05/08/2020

Aktivnosti se provode kroz bespovratna sredstva Projekta razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju

U okviru projekta ‘Valorizacija kulturnog nasljeđa turističkih destinacija Mostar i Podgorica’ danas je održan sastanak predstavnika Turističke zajednice Hercegovačko – neretvanskog kantona (TZHNK) i aktera turističkog sektora sa područja Mostara, pridržavajući se svih mjera donesenih zbog pojave COVID-a 19.

Na sastanku je predstavljena kulturna ruta Mostar – Podgorica definisana u okviru projekta i ova prilika je iskorištena za razgovor sa učesnicima, razmjenu ideja te prijedloge za daljnju saradnju.

Urađena studija ‘Analiza kulturne baštine i procjena turističkih potencijala Mostara i Podgorice’ dala je osnovne preporuke za razvoj sistema turističkih proizvoda i modaliteta turističkih proizvoda Mostara i Podgorice. Utvrđeni su zajednički elementi ova dva grada na temelju kojih su kreirane tri zajedničke regionalne rute kulturnog turizma: Sunčana strana svjetskog nasljeđa – stari gradovi, rijeke i mostovi, Spomenička regionalna ruta i Religijsko-kulturna regionalna ruta.

U nastavku projektnih aktivnosti, TZHNK radiće na promociji definisane kulturne rute kroz izradu promotivne brošure, promotivni video, prezentaciju rute na web stranicama turističkih organizacija Mostara i Podgorice, kao i informiranje medija.

Projekat ‘Valorizacija kulturnog nasljeđa turističkih destinacija Mostar i Podgorica’ koji implementira TZHNK sa saradnikom Turističkom organizacijom Podgorice (TOP), ima za cilj diverzifikaciju ponude kulturnog turizma u Mostaru i Podgorici i stvaranje nove kulturne rute kako bi se produžio boravak posjetilaca na ove dvije lokacije, povećali prihodi i stvorila motivacija za ponovnu posjetu.

Period provedbe projekta je oktobar 2019 – oktobar 2020, a ukupna vrijednost projekta je 59.173,06 eura (EU/RCC grant: 53.000,00 eura).

Aktivnosti se provode kroz bespovratna sredstva Projekta razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju. Projekat finansira Evropska unija, a provodi RCC u nastojanju da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne ponude kulturnog i avanturističkog turizma.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.