Biznis

Ovo su bh. firme za koje su objavljeni postupci stečaja i likvidacije

19/10/2016
LRC i renomirana internacionalna kompanija iz oblasti naplate potraživanja, Advancing Trade kreirali su rješenje za naplatu međunarodnih potraživanja.
Svim kompanijama iz BiH je omogućeno da proslijede podatke o kupcima iz EU koji im duguju i dobiju besplatnu analizu – procjenu mogućnosti naplate te adekvatne savjete i upute o pokretanju postupaka vansudske i sudske naplate potraživanja.
U cilju efikasnijeg upravljanja potraživanjima, LRC svakodnevno prati objavljivanje oglasa o otvaranju stečaja i likvidacija u službenim novinama entiteta i radi analize na ovu temu.
Klijentima koji koriste LRC bonitetne izvještaje i imaju pokrenute postupke u naplatnoj službi, automatski se dostavljaju obavijesti u cilju pravovremenih reakcija i prijava u stečajnu i likvidacionu masu.

Pregled stečaja i likvidacija za treće tromjesečje 2016.

U cilju efikasnijeg upravljanja potraživanjima, LRC svakodnevno prati objavljivanje oglasa o otvaranju stečaja i likvidacija u službenim novinama entiteta i radi analize na ovu temu.

Klijentima koji koriste LRC bonitetne izvještaje i imaju pokrenute postupke u naplatnoj službi, automatski se dostavljaju obavijesti u cilju pravovremenih reakcija i prijava u stečajnu i likvidacionu masu.

Preuzmite spisak firmi za koje su objavljeni postupci stečaja i likvidacija >

Komentari