Biznis

čapljina

Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa

15/07/2020

Minimalan iznos sredstava za koje jedna aplikantica/ili tim mogu aplicirati je 5.000 maraka, dok je maksimalan iznos 10.000 matraka

Druga po redu informativna radionica u okviru Poduzetničkog fonda za žene održana je u utorak u Čapljini.

Na radionici su odrađene detaljne pripreme poslovnih planova aplikantica uz stručnu pomoć predstavnika Gradske uprave Čapljina zaduženih za projekt i izvršne direktorice Regionalne razvojne agencije za ekonomski razvoj-REDAH Mirne Jelčić.

Spomenuta radoinoica imala je cilj jačanje kapaciteta aplikantica vezano za privatno poduzetništvo.

Poduzetnički fond za žene u Čapljini dio je trećeg ciklusa podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju njihovih biznisa koju pružaju zajednički USAID/PPMG i 9 jedinica lokalne samouprave.

Fond je osnovan početkom 2017. godine, a kroz njega je do sada podržano preko 140 biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od oko 1.220.000 maraka.

Kreiranjem Fonda između USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i jedinica lokalnih samouprava nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj poduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u trenutku podnošenja prijave ne mogu okarakterizirati kao poduzetnice, odnosno vlasnice registriranog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene, s prebivalištem na području grada Čapljina, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području grada Čapljina.

Minimalan iznos sredstava za koje jedna aplikantica/ili tim mogu aplicirati je 5.000 maraka, dok je maksimalan iznos 10.000 matraka. Ovaj Javni poziv je otvoren od 12. juna, a prijem aplikacija će se vršiti zaključno s 27. jula, objavljeno je na službenoj stranici Grada Čapljine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.