Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Sarajevo

Poslovna zajednica definisala korake ka digitalizaciji na 8.GS1 Konferenciji

Ustupljena fotografija

Almir Badnjević, direktor IDDEEA, naglasio je značaj elektronskog potpisa kao ključnog alata za osiguranje sigurnih i pravno validnih transakcija u digitalnom okruženju

U Hotelu Hills u Sarajevu uspješno je održana 8.GS1 Konferencija pod nazivom „Digitalna ekspanzija: Put BiH u bespapirno poslovanje“. Konferencija je okupila preko 260 učesnika iz privatnog i javnog sektora s ciljem da se istraže mogućnosti i koraci ka digitalnoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Konferenciju je otvorio Adi Turković, direktor GS1 Bosne i Hercegovine, koji je istakao važnost digitalne transformacije za konkurentnost domaćih kompanija na globalnom tržištu i poslao jasnu poruku da se ne plašimo upotrebe digitalnih alata.

“Kao dio Međunarodne GS1 organizacije, GS1 Bosna i Hercegovina je na izvoru informacija i pruža podršku u implementaciji standarda i praksi koje doprinose efikasnijem i konkurentnijem poslovanju”, poručio je Turković.

Almir Badnjević, direktor IDDEEA, naglasio je značaj elektronskog potpisa kao ključnog alata za osiguranje sigurnih i pravno validnih transakcija u digitalnom okruženju.

“Elektronski potpis nije samo tehničko rješenje, već i temeljni element za izgradnju povjerenja u digitalne procese”, rekao je Badnjević.

Cilj elektronskog potpisa je da značajno unaprijedi efikasnost poslovanja, smanji birokratske prepreke i omogućiti brži i sigurniji protok informacija između poslovnih subjekata i državnih institucija.

U toku konferencije obrađene su teme – Elektronska razmjena podataka (EDI) i eRačun: Tri EDI pružaoca usluga su prezentovali praktične primjere situacije na bh. tržištu i korake ka uspostavljanju elektronske razmjene podataka, važnost GS1 standarda u ovim procesima i potrebnu interoperabilnost.

U svom izlaganju Alisa Hodžić, rukovoditeljica EPM službe iz BH Telecoma je istakla značaj napredne digitalne infrastrukture kao ključnog faktora za uspjeh digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. „U saradnji s tehnološkim partnerima, BH Telecom provodi promjene i unapređenja, posebno u kontekstu eFakturisanja. Kao aktivni učesnik u digitalnoj transformaciji, BH Telecom se ne ističe samo kao pružatelj usluga, već i kao inovator i lider koji promoviše nove digitalne procese”, istakla je Hodžić. Naglašena je važnost partnerstva i kolaboracije u ostvarivanju tehnološkog napretka i efikasnosti, što doprinosi ekonomskom rastu i povećanju konkurentnosti privrede.

Primjena GS1 standarda i 2D kodova: Prikazani su praktični primjeri upotrebe QR kodova, koji su vezani za QR plaćanje, upotrebu u logistici, proizvodnji i mnogi drugi primjeri. Posebno zanimljiva je bila prezentacija kompanije Penny plus d.o.o. Sarajevo koja je koristeći QR kodove i standard GS1 Digital Link, riješila problem unapređenja korisničkog iskustva. Njihovo rješenje ne samo da poboljšava korisničko iskustvo, već i smanjuju nepotrebne povrate robe, pružajući kupcima sigurnost i pouzdanost prilikom online kupovine.

Prvi put na bh. tržištu obrađena je tema Digitalnih pasoša proizvoda (DPP).

konferencija digitalizacija
Ustupljena fotografija

“Digitalni pasoš proizvod je inicijativa proizašla iz EU direktive o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Ovaj digitalni alat dodaje se proizvodima u obliku QR koda koji sadrži GS1 standarde i koji se može skenirati. Prema trenutnom stanju svi proizvodi koji se budu nalazili na teritoriji EU će morati imati DPP do 2030. godine”, rekao je Haris Poturković, viši stručni saradnik za IT iz GS1 Bosne i Hercegovine, te dodao:

“Pasoš sadrži detaljne informacije o sirovinama, emisijama CO2, proizvodnji i reciklaži. Omogućava transparentnost i praćenje cijelog životnog ciklusa proizvoda, što je korisno za potrošače, regulatore i kompanije. Primjenjivat će se na skoro sve proizvode i uvodi se po određenom rasporedu. Prva grupa proizvoda će biti baterije, tekstil, deterdženti.”

Prezentiran je prvi pilot projekat koji je kompanija Alma Ras d.o.o. Olovo realizirala u saradnji sa GS1 Bosne i Hercegovine, kreirajući digitalne pasoše proizvoda za bijele majice iz svoje kolekcije. Na taj način, Alma Ras je postala pionir u implementaciji ove tehnologije na bh. tržištu. Također, prikazan je i primjer multinacionalne kompanije H&M u upotrebi digitalnih pasoša proizvoda, što dodatno naglašava važnost i primjenjivost DPP-a u globalnom kontekstu.

Sljedivost proizvoda: Ema Lovšin iz kompanije OriginTrail predstavila je kako OriginTrail i GS1 standardi osiguravaju provjerljivost informacija, omogućujući AI pouzdane podatke za bolju sljedivost i interakciju s potrošačima, te kako bh. kompanije mogu slijediti primjer implementacije u Sloveniji.

Panel diskusija pod nazivom „Da li imamo vremena, znanja i hrabrosti za e-fiskalizaciju i e-račun?“ bila je jedna od najznačajnijih sesija konferencije. Učestvovali su Božidarka Popović, pomoćnica ministra Ministarstva finansija Republike Srpske, Igor Zorko, potpredsjednik Privredne komore Slovenije, Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, i Dragan Zorić, načelnik Odjeljenja za poreze, registraciju i koordinaciju rada Poreske uprave Republike Srpske. Moderator panela je bio Igor Živko, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Diskusija je donijela niz važnih zaključaka i preporuka.

Igor Zorko ispred Privredne komore Slovenije poslao je jasnu poruku o smjeru digitalizacije u BiH, ističući važnost usvajanja e-računa i drugih digitalnih rješenja kako bi se postigla veća efikasnost i konkurentnost na tržištu.

Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, naglasio je očekivanja poslodavaca prema zakonodavnim tijelima u Federaciji BiH, posebno po pitanju regulisanja zakonskih okvira koji bi olakšali digitalnu transformaciju i uskladili se sa zahtjevima Evropske zajednice.

Božidarka Popović, pomoćnica ministra Ministarstva finansija Republike Srpske, istakla je da Republika Srpska očekuje značajno smanjenje sive i crne ekonomije kroz uvođenje e-fiskalizacije i praćenje proizvoda na tržištu, a Dragan Zorić, načelnik Odjeljenja za poreze, registraciju i koordinaciju rada Poreske uprave Republike Srpske je pojasnio na koji način upotrebom QR kodova u skladu sa novim Zakonom o eFiskalizaciji u Republici Srpskoj svaki građanin postaje „inspektor“ u cilju sprečavanja crnog tržišta i nelojalne konkurencije.

Na kraju konferencije dodijeljena su priznanja „Excellence Award for Digital Innovation“ koja imaju za cilj da istaknu kompanije koje su dale doprinos i angažman u unapređenju bh. tržišta u području digitalizacija i inovacija. Priznanja su primile kompanije: Alma Ras, ZZI te dm drogerie market.

Veliku podršku konferenciji pružile su kompanije sponzori, među kojima su Elmed, BH Telecom, Penny plus, ZZI, Editel, Yanoka, Info-kod, Špica, dm drogerie markt, Info studio, Hoše komerc, Planet, Bingo, Nelt, Klas, Svjetlostkomerc, BH Pošta te mnoge druge.

Suorganizatori konferencije su bili: Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, Privredna komora Republike Srpske, i eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini.

Ovo je još jedan korak ka unapređenju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, koji će omogućiti domaćim kompanijama da se pripreme za budućnost i postanu konkurentnije na globalnom tržištu.