Biznis

uticaj političkih kriza

Profesor Aziz Šunje: Mi postajemo crna rupa Evrope

29/02/2020

Negativan međunarodni ugled i prisutne političke krize kroz smanjenje ekonomskih aktivnosti imat će za posljedicu, sasvim sigurno, daljnje urušavanje našeg kreditnog rejtinga

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Aziz Šunje izjavio je za Fenu da političke krize negativno utiču na bh. ekonomiju po svim osnovama.

– Jedan od osnova je umanjenje interesa stranih investitora da ulažu u bh. ekonomiju, pa i da ulaze u bilo koje druge aranžmane sa našim poslovnim subjektima. Drugi osnov je smanjeni interes za bilo koji vid preduzetničkih aktivnosti naših ljudi. Treći osnov je odlazak mladih i sposobnoih ljudi koji bi svojim ostankom bili u prilici da doprinesu ekonomskom razvoju naše zemlje, a četvrti je stvaranje osjećaja besperspektivnosti, pa i beznađa u zemlji – dodao je Šunje.

Prioritet političko-ekonomskog djelovanja, kako je naglasio, morao bi da bude unapređenje poslovnog ambijenta, a nema dobrog poslovnog ambijenta u uslovima političke krize.

Po njegovim riječima, nema dvojbe da aktuelne političke blokade utiču negativno na međunarodni ugled naše zemlje.

– Mi postajemo crna rupa Evrope. Negativan međunarodni ugled i prisutne političke krize kroz smanjenje ekonomskih aktivnosti imat će za posljedicu, sasvim sigurno, daljnje urušavanje našeg kreditnog rejtinga – naveo je Šunje.

BiH ima negativnu vanjskotrgovinsku bilancu budući da je stepen pokrivenosti uvoza izvozom oko 60 posto.

– Prestankom rada Aluminija koji je bio naš najveći izvoznik, ta situacija se dodatno usložnjava. Carinske tarife kad je riječ o izvozu na Kosovo, te kvote za izvoz čelika (čelik kao jedna od značajnijih izvoznih proizvoda iz naše zemlje) stvaraju dodatni pritisak na smanjenje izvoza. Perspektive u tom pogledu nisu sjajne. Naš fokus trebao bi biti usmjeren i na smanjenje uvoza kao mjere za uravnoteženje naše vanjskotrgovinske bilance. Veliki je broj roba koje se uvoze (naprimjer voda), a kojih imamo u dostatnim količinama na domaćem tržištu. Akcije poput onih ‘kupujmo domaće’ jedna su od mjera na liniji smanjenja uvoza – naveo je Šunje.

Negativan uticaj koronavirusa prije svega na globalnu, pa samim tim i na našu ekonomiju, prokomentirao je Šunje, već je prisutan.

– Po mom mišljenju i nije moguće sagledati kakve će sve posljedice koronavirus imati na svjetsku i na našu ekonomiju. Jedan od mogućih scenarija je i značajniji poremećaji u ekonomskim tokovima na globalnoj, a samim tim i na razini bh. ekonomije u dužem roku – naveo je Šunje za Fenu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.