Biznis

irma bejdić

Razvoj infrastrukture efikasan faktor za poboljšanje ekonomskog rasta

16/10/2020

Precizirala je da razvoj infrastrukture postiže dvije vrste efekata - prvi je utjecaj na tok kapitala u ostalim ekonomskim aktivnostima, a drugi omogućavanje bolje dostupnosti usluga i veće produktivnosti privatnog sektora

Razvoj infrastrukture smatra se efikasnim faktorom za poboljšanje ekonomskog rasta i blagostanja svake zemlje, navela je Irma Bejdić iz Međunarodne organizacije rada na predavanju tokom drugog dana 2. konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

Naglasila je da je ulaganje u infrastrukturu važna pokretačka snaga za postizanje brzog i održivog ekonomskog rasta.

– Povezanost razvoja infrastrukture i ekonomskog rasta je višestruka i složena, jer ne samo da utječe na proizvodnju i potrošnju, već stvara i mnoge direktne i indirektne vanjske okolnosti, te uključuje velike tokove kapitala, stvarajući tako dodatnu zaposlenost – rekla je Bejdić.

Dodala je da investiranje u ljudski kapital i infrastrukturu djeluju recipročno, pri čemu jedno povećava prinose drugom.

– Kanali kojim razvoj infrastrukture doprinosi ekonomskom rastu su: poboljšanje ljudskog kapitala npr. boljim pristupom školama i domovima zdravlja, smanjenje transakcijskih troškova unutar i preko granica, stvaranje radnih mjesta, te poboljšanje zaštite okoliša koji se povezuje sa poboljšanjem kvaliteta života – pojasnila je Bejdić.

Precizirala je da razvoj infrastrukture postiže dvije vrste efekata – prvi je utjecaj na tok kapitala u ostalim ekonomskim aktivnostima, a drugi omogućavanje bolje dostupnosti usluga i veće produktivnosti privatnog sektora.

– Također, razvoj infrastrukture doprinosi investiranju i ekonomskom rastu povećanjem produktivnosti i efikasnosti jer povezuje resurse s proizvođačima, ljude s radnim mjestima i proizvode s tržištima – kazala je Bejdić.

Zaključila je da je postojanje kvalitetne infrastrukture ključno za postizanje razvojnih ciljeva u svakoj urbanoj sredini.

Dvodnevna konferencija se održava u organizaciji Udruženja konsultanata i inženjera BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.