Biznis

Realni rast BDP-a u drugom kvartalu 1,7 posto

09/10/2017

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u drugom kvartalu 2017. u odnosu na isti kvartal prethodne godine iznosio je 1,7 posto.

Sezonski podešena serija podataka pokazuje rast BDP u drugom kvartalu ove godine od 0,5 posto u odnosu na prethodni kvartal, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U drugom kvartalu ove godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: vađenje ruda i kamena 9,7 posto, umjetnost, zabava i rekreacija 8,9 posto i trgovina na veliko i malo 6,2 posto.

Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 7,8 posto, te stručne, naučne i tehničke djelatnosti 5,2 posto.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.