Biznis

Šarović: Namjenska industrija u BiH bilježi kontinuirani rast

28/01/2016

Namjenska industrija u BiH jedan je od pet sektora u kojem se ostvaruju najbolji rezultati na planu vanjskotrgovinskog prometa i, prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u 2015. godini u oblasti izvoza vojne opreme, naoružanja i proizvoda dvojne namjene izdato je izvoznih dozvola u iznosu 310.000.000 eura, što je za 100 posto više u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

Podaci su to koje ja danas uoči sastanka s predstavnicima namjenske industrije u BiH iznio zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, potcrtavajući da se radi o sektoru koji bilježi kontinuirani rast.

Šarović je na pres-konferenciji izrazio očekivanje da će efekti u 2015. godini na planu izvoza u ovom sektoru biti najmanje 55 do 60 posto od spomenutog iznosa (310 miliona), odnosno da će u vanjskotrgovinskom bilansu BiH izvoz spomenutih proizvoda iznositi više od 160.000.000 eura, a s obzirom na to da izdate dozvole vrijede godinu dana.

Podsjetio je da je odnos uvoza i izvoza u ovoj oblasti jedan na prema četiri , naglašavajući da će resorno ministarstvo u narednom periodu nastojati da bude servis kompanijama u sektoru namjenske industrije i da će im pružiti svu potrebnu pomoć kako bi rezultati u 2016. godini bili još bolji.

– BiH se opredjelila da promijeni zakonodavstvo, odnosno da jedan zakon koji tretira ovu materiju podijeli na dva kako bi neke uslove poboljšali – kazao je Šarović, navodeći da je pokrenuta procedura za donošenje zakona o vanjskotrgovinskom prometu vojne opreme i naoružanja , a posebno zakona koji se tiče proizvoda dvojne namjene.

Dodao je da je namjera da se procedure za dobijanje izvoznih/uvoznih dozvola skrate na pola, umjesto 60 na 30 dana, a kako bi bh. kompanije bile konkurentne.

Govoreći uime najuspješnijih kompanija namjenske industrije u BiH, v. d. direktora u kompaniji P.D. „Igman“ d.d. Konjic Džahid Muratbegović kazaoje da je ova kompanija 2015. godinu završila sa 101.000.000 KM prihoda, u sklopu kojeg je oko 90.000.000 KM ostvareno putem izvoza.

Ova kompanija upošljava 1.094 djelatnika i izmirila je sve obaveze prema radnicima i dobavljačima i,poriječima Muratbegovića, za 2016. godinu planirane su nove investicije, linije i pogoni , te prijem novih radnika.

Direktorica preduzeća „UNIS – Ginex“ iz Goražda Munevera Fočo kazala je da ova firma zapošljava 530 djelatnika te da iz godine u godinu bilježi sve bolje poslovne rezultate, o čemu svjedoče podaci da je očekivani prihod za 2015. godinu oko 30.000.000 KM, od čega je 80 posto ostvareno putem plasmana proizvoda na strana tržišta.

Naglasila je da ova firma izvozi u više od 40 zemalja i ima oko 105 stalnih kupaca, izražavajući očekivanje da će u tekućoj godini biti ostvareno više za 30 posto prometa u odnosu na prethodnu godinu.

Na značaj unapređenja uvjeta za daljni rast namjenske industrije ukazao je poslanik u PSBiH Nenad Lalić, koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, posebno izdvajajući imperativ skraćenja roka pribavljanja svih neophodnih dozvola za proizvođače, a da bi bili što konkurentniji na tržištu.

Konstatirao je da je na tom planu učinjen značajan napredak, te da je resorno ministarstvo prepoznalo šansu za ostvarivanje još boljih rezultata kada se radi o izvozu plasmanu proizvoda dvojne namjene.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.