Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Sarajevo

Sastanak Vlade FBiH i poslodavaca: Nastaviti i ubrzati započete reformske procese

Foto: Vlada FBiH

Na današnjem sastanku predmet konstruktivne rasprave, između ostalog, bilo je usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, te skori objave grantova i projekti namjenjeni poduzetnicima u FBiH

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i dopremijeri i federalni ministiri, finansija Toni Kraljević i razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, te federalni ministar pravde Vedran Škobić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić danas su u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, održali sastanak sa predstavnicima reprezentativnog Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Sastanku su uime Udruženja poslodavaca u FBiH prisustvovali predsjednik Udruženja Adnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić i članovi Upravnog odbora Udruženja Safudin Čengić, Adem Hanić, Ladislav Bevanda i Rasim Memagić. Predstavnici Udruženja poslodavaca naglasili su prioritete za tekuću godinu koje je usvojio Upravni odbor Udruženja, a odnose se na fiskalne i parafiskalne reforme i liberalizaciju tržišta rada.

Ubrzati reformske procese

– Potrebno je nastaviti i ubrzati reformske procese kada se radi o fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima privrede u Federaciji BiH, a posebno na kvalitetan i održiv način riješiti pitanja doprinosa, poreza na dohodak i dobiti, te s tim u vezi urediti i pitanje minimalne plate i drugih primanja zaposlenih u realnom sektoru u FBiH – usaglasili su se učesnici sastanka.

Predstavnici Vlade ukazali su na važnost očuvanja ravnoteže unutar sistema, vodeći računa o negativnom trendu u punjenju fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, ali i održivosti sistema drugih obaveza prema korisnicima u Federaciji BiH. Do donošenja seta fiskalnih propisa i fiskalizacije, pozivaju se poslodavci da maksimalno, kao prelazno rješenje, iskoriste odluke Vlade Federacije BiH o povećanju primanja radnika kroz isplatu neoporezivih iznosa pomoći odobrenih odgovarajućom uredbom o isplati pomoći od poslodavaca i isplati jednokratne pomoći, te sa predstavnicima Vlade nastave razgovore.

Tokom sastanka, poslodavci su naglasili i važnost reforme i liberalizacije tržišta rada u Federaciji BiH, kroz hitno usvajanje Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH i Zakona o radu. Ovi zakoni su pripremljeni i upućeni u proceduru, te se očekuje njihovo skoro razmatranje i usvajanje. Istaknuto je i važnim da se ovim propisima razdvoje evidencije nezaposlenih osoba od aktivnih tražitelja posla što stvara nejasnoće na tržištu radne snage u FBiH. Programe i projekte zapošljavanja u FBiH, kao i projekte i fondove za posebne namjene, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, te druge osjetljive grupe na tržištu rada, potrebno je stalno ažurirati i prilagođavati trenutnim potrebama na čemu će nastaviti sa radom predstavnici resornog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike sa poslodavcima i drugim zainteresiranim grupama.

Poslodavci su naglasili da je reforma zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite za poslovno okruženje još jedno od prioritetnih pitanja. Ocjenili su neprimjerenim važeće zakonsko rješenje, prema kojem ukupan teret od 42 dana bolovanja u FBiH pada isključivo na teret poslodavaca, te da se također i obaveza liječenja kao posljedica povreda na radu, bez obzira na krivicu i odgovornost poslodavca, prenosi isključivo na poslodavce. Ocijenjeno je da je zdravstveno osiguranje i zaštitu, potrebno preurediti i modernizirati, te se podržava nastavak zajedničkog rada predstavnika vlasti i poslodavaca, na skorim reformama u ovoj oblasti, a koje predvodi resorno Federalno ministarstvo zdravstva u Vladi FBiH. Još jedno od pitanja koje su poslodavci predstavili bitnim je cijene električne energije i pripreme za procese posebnih obaveza prema pravilima EU, a koje se odnose na plaćanje posebnih obaveza za korištenje “prljave” energije, a što će početi od 1.1.2026. godine, zašto se, ocjenjeno je, BiH, pa tako i izvoznici i privreda trebaju kvalitetno pripremiti kako bi poboljšali i što više očuvali svoju konkurentnost na inostranom tržištu.

Konstruktivna rasprava

Premijer je najavio i rješavanje pitanja kada je riječ o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, kao ključne tačke razgovora predstavnika vlasti, te reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata u Federaciji BiH.

Federalni ministar pravde pozvao je predstavnike poslodavaca da se aktivno uključe u pripremu novog Zakona o kaznenom postupku, kako bi se ažurirale određene odredbe koje se odnose na pitanja prilagodbe novom sistemu i standardima EU, te osigurala pravna sigurnost stranim i domaćim investitorima kapitala, malim investitorima i kreditorima, a što su već uredile zemlje u okruženju.

Na današnjem sastanku predmet konstruktivne rasprave, između ostalog, bilo je usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, te skori objave grantova i projekti namjenjeni poduzetnicima u FBiH.

Zaključeno je da će se uspostavljena praksa razmjene informacija o prioritetima i pokrenutim aktivnostima nastaviti kroz najavljeni rad Ekonomsko – socijalnog vijeća i redovne mjesečne pregledne sastanke Vlade Federacije BiH i Udruženja poslodavaca u FBiH.