CPE

Seminar “Digitalni potpisi u praksi” 9. decembra

digitalni potpisi naslovna

Predavač je Haris Hamidović, IRCA (International Register of Certificated Auditors) certificirani auditor sistema upravljanja informacijskom sigurnošću

Centar za poslovnu edukaciju (CPE) 9. decembra u Sarajevu, u hotelu Hills organizuje novi seminar “Digitalni potpisi u praksi“ na kojem će polaznici moći saznati kako povećati dokaznu snagu elektronskih dokumenata.

Seminar je posebno interesantan pravnim službama u svim javnim i privatnim firmama, javnoj upravi, menadžerima koji upravljaju sigurnošću podataka, IT službama, advokatskim uredima, inspekcijama i tužilaštvima, kao i svima onima koji želi steći uvid u dobre prakse iz ove oblasti.

Implementacija i korištenje sistema za upravljanje elektronskim dokumentima organizacijama može donijeti značajne koristi. No, tradicionalni procesi potpisivanja dokumenata u ovakvim sistemima ne mogu biti korišteni.

Tehnologija digitalnih potpisa može biti korištena u ovim sistemima kao zamjena za vlastoručne potpise. Ipak, kao i u slučaju mnogih drugih elektronskih sistema sama implementacija tehnološkog rješenja u organizaciji ne osigurava dovoljno valjanih dokaza ako elektronski identiteti budu dovedeni u pitanje.

U oktobru 2019. godine, a 13 godina nakon usvajanja Zakona o elektronskom potpisu BiH, u registar akreditovanih ovjerilaca u Bosni i Hercegovini upisana je prva firma, čime su stvorene pretpostavke za izdavanje kvalificiranih potvrda za elektronski potpis u Bosni i Hercegovini. U 2021. godini u registar je dodan još jedan kvalificirani ovjeritelj.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa dobrim praksama upravljanja elektronskim dokumentima temeljem preporuka međunarodnih standarda i osnovnim pojmovima u vezi digitalnog potpisivanja dokumenta s ciljem povećanja dokazne snage elektronskih dokumenta.

Predavač je Haris Hamidović, IRCA (International Register of Certificated Auditors) certificirani auditor sistema upravljanja informacijskom sigurnošću.

Po završetku treninga učesnici dobijaju CPE certifikat o učešću, a CPE poklanja popust za rane prijave do 2. decembra, saopćeno je iz CPE.