Biznis

Vlada FBiH

Subvencioniranje troškova za električnu energiju produženo do kraja godine

08/07/2021

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdana rješenja od mjerodavnih službi/centara za socijalni rad u FBiH

Vlada Federacija Bosne i Hercegovine je izmijenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31. 12. 2021. godine.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdana rješenja od mjerodavnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar).

Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu.

Iznos subvencije će biti iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM kod JP Elektroprivrede BiH d. d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar, u ovisnosti od potrošnje električne energije u obračunskom periodu.

U skladu sa Odlukom o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, koja je u primjeni od 2011. godine, prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70.000, te je do sada za ove namjene izdvojeno 27 miliona konvertibilnih maraka, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.