Biznis

Turizam, IT sektor i drvno-metalska industrija šansa su Kantona Sarajevo

29/09/2015

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo (ESVKS) održalo je danas javnu raspravu o strategiji razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine.

To je strateški dokument koji usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Kantona Sarajevo uzimajući u obzir sve njegove dimenizije: ekonomsku, društvenu, okolinsku i prostornu.

Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja KS, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

– Ekonomsko-socijalno vijeće i socijalni partneri su odlučili da na proširenoj sjednici raspravljaju o ovom dokumentu koji u konačnici treba usvojiti i Skupština KS. Tekst koji smo danas razmatrali je polazna osnova i dobar materijal za izradu konačne verzije strategije koja će biti definirana tako da omogućava praćenje realizacije svega što u njoj bude sadržano – rekao je predsjednik ESV-a KS Safudin Čengić.

Istaknuto je kako je ovo jedan od najvažnijih dokumenata i temelj razvoja privrede u našem kantonu. Sarajevo ima potencijal da bude turistički, obrazovni i zdravstveni centar u zemlji, ali i okruženju.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, koji je u svojstvu člana ESV-a prisustvovao raspravi, naveo je tri najvažnije oblasti koje u Kantonu Sarajevo bilježe rast, a koje je Vlada definirala kao generatore razvoja. To su turizam, IT sektor i drvno-metalska industrija.

Zajednički je stav da je obrazovanje strateški segment koji može otvoriti nova radna mjesta, a Kanton Sarajevo postaviti kao visokoobrazovni centar u koji će masovnije dolaziti strani studenti i studenti iz cijele BiH.

Treba iskoristiti i prednosti prirodnih bogatstava kojima obiluje Kanton Sarajevo, te kroz Zakon o javno-privatnom partnerstvu omogućiti da se privatnim kapitalom i imovinom javnog sektora otvore nova radna mjesta.

– Kanton postaje i centar diplomatije, kulture, te je neophodno razvijati i uslužni sektor koji će upošljavati ljude i stvarati prihode kojima će se puniti budžet – ističe Safudin Čengić, predsjednik ESV-a.

Danas su dati brojni konkretni prijedlozi na tekst ovog dokumenta, a priliku za to će svaki od socijalnih partnera, članova Ekonomsko-socijalnog vijeća imati i ubuduće, a prije utvrđivanja nacrta dokumenta.

Kako je naveo Čengić, već postoji oko 1000 prijedloga za dopunu dokumenta, odnosno projekata koje sadrži.

– Evidentno je da su stručne institucije, poslodavci i sindikati zainteresirani da dokument bude što kvalitetniji i provodljiviji u praksi – ocijenio je Čengić.

On je istaknuo da strategija ne smije biti materijal za ladicu, nego dokument koji će sadržavati jasne smjernice razvoja i rješavanja problema u svim sektorima, sa jasno definisanim rokovima realizacije, saopćeno je iz Press službe KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.