goražde

U BPK predstavljen USAID projekat asistencije energetskom sektoru u BiH

BPK_Usaid

Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta, a razgovaralo se i o preprekama za investiranje u energetski sektor, energetskoj efikasnosti te drugim pitanjima vezanim za implementaciju projekta

USAID Projekat asistencije energetskom sektoru u BiH (EPA) bio je tema današnjeg sastanka premijerke Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aide Obuće i ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojana Krunića s predstavnicima Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH, predvođenih projekt menadžerom Ankicom Gavrilović.

Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta, a razgovaralo se i o preprekama za investiranje u energetski sektor, energetskoj efikasnosti te drugim pitanjima vezanim za implementaciju projekta.

Kako je istaknuto, dosadašnje analize USAID-a ukazale su na kompleksnost procedura koje investitori moraju proći prije samog investiranja, bez obzira na obim projekta te je iz tog razloga neophodno urediti pravnu regulativu koja bi u konačnici stvorila ambijent za povoljnije investiranje.

Projekat asistencije energetskom sektoru je petogodišnji projekat koji je započeo s aktivnostima u septembru 2019. godine, a ima za cilj pružiti tehničku asistenciju institucijama i firmama u elektroenergetskom sektoru i sektoru prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini u izradi propisa, kako bi se ovi sektori uredili u skladu s najboljim standardima i pravilima EU, a sve u cilju omogućavanja sigurnosti snabdijevanja energijom i većim ekonomskim prednostima uz istovremenu zaštitu kako kupaca, tako i okoliša.

Prema procjenama, područje BPK Goražde ima idealne uslove za privlačenje investicija iz energetskog sektora te iz tog razloga Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo će poduzeti značajnije iskorake i uzeti učešće u stvaranju pogodnijeg ambijenta za razvoj kantona u tom smislu, istaknuto je na današnjem sastanku.