Biznis

Poreska uprava

U FBiH za 11 mjeseci uplaćeno 151,3 miliona KM manje javnih prihoda

04/12/2020

U 11 mjeseci porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 377.069.293 KM, porez na dobit u iznosu od 323.463.691 KM, porez na promet nepokretnosti u iznosu od 55.863.860 KM, a porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 34.746.212 KM

Poreski obveznici Federacije BiH /FBiH/ uplatili su u 11 mjeseci ove godine 4.664.290.681 KM javnih prihoda, što je manje za 151.360.902 KM ili 3,16 odsto u odnosu na isti period lani.

U 11 mjeseci porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 377.069.293 KM, porez na dobit u iznosu od 323.463.691 KM, porez na promet nepokretnosti u iznosu od 55.863.860 KM, a porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 34.746.212 KM, saopšteno je iz Poreske uprave FBiH.

Naknade i takse naplaćene su u iznosu od 521.728.977, zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu od 473.842 KM, novčane kazne naplaćene su u iznosu od 40.539.878 KM, članarine u iznosu od 3.521.000 KM, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 2.159.687 KM.

U tom periodu naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3.283.718.044 KM.

Doprinosi za PIO naplaćeni su u iznosu od 1.827.538.623 KM, za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.304.219.534 KM, dok su doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni u iznosu od 151.959.888 KM.

Prema službenim podacima Poreske uprave, na kraju novembra na području FBiH instalirano je ukupno 85.289 fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru evidentiran ukupan promet od 3.401.885.584 KM.

U odnosu na 30. novembar prošle godine broj fiskalnih uređaja je veći za 10.747, a evidentirani promet u 11. mjesecu ove, u odnosu na isti mjesec lani, manji je za 507.895.153 KM.

Opština sa najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30. novembar je Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.614 fiskalnih uređaja, dok je opština Pale /U FBiH/ sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja, na čijem području je instalirano 15 fiskalnih uređaja.

Opština na kojoj je evdentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru je Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 267.987.946 KM.

Opšina u FBiH na kojoj je evdentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru je Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 71.540 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.