Biznis

FBiH

Udruženje poslodavaca dostavilo Vladi FBiH prijedlog zakona o stečaju

12/07/2020

Također je ograničen broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik na dva,

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog zakona o stečaju i dostavilo ga Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu pravde te Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Koncept predloženog Zakona o stečaju temelji se na principima evropskog stečajnog prava te su u odnosu na važeće zakonodavstvo uvedene bitne novine, a njegove odredbe su u cijelosti usklađene s evropskim zakonodavstvom i presudom Ustavnog suda BiH iz 2016. godine.

U prijedlogu UPFBiH nisu mijenjane odredbe koje se tiču prava radnika. U odnosu na postojeći zakon, prijedlogom se uvodi predstečajni postupak, koji ima za cilj finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. Dalje se decidno navode lica koja su dužna pokrenuti stečajni postupak, a proširen je i krug osoba koje imaju pravo pokrenuti predstačajni i stečajni postupak.

Preciziran je rok u kojem se mora pokrenuti stečajni postupak ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi, a definiran je i maksimalni rok za okončanje stečajnog postupka, kao i uvođenje sankcija zbog propuštanja rokova. Skraćeni su rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku, na primjer rokovi za prodaju i unovčavanje imovine na način da se uvodi obaveza primjene odredbe Zakona o izvršnom postupku FBiH.

Također je ograničen broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik na dva, a u složenim slučajevima na četiri predmeta te povećan stepen kontrole rada stečajnog upravnika na način da se uvodi obaveza podnošenja mjesečnog izvještaja stečajnom sudiji i odboru povjeritelja. Definirana je odgovornost svih učesnika u stečajnom postupku za štetu koju prouzrokuju svojim nesavjesnim radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje, a utvrđene su i sankcije za učesnike stečajnog postupka ukoliko kasne u provedbi potrebnih radnji, jer je u praksi kao slabost stečajnog postupka uočena njegova dužina trajanja, koja sa jedne strane povećava troškove, a s druge odugovlači namirenje povjerilaca.

“Ove i druge promjene u stečajnom zakonu omogućit će uspješno provođenje stečajnog postupka te brzo i kvalitetno namirenje povjerilaca. To će omogućiti privrednim društvima sa finansijskim teškoćama da, prije nego što nastupi platežna nesposobnost i razlog za stečaj, restrukturiraju svoje finansijske obaveze i otklone mogućnost stečaja i nastave normalan privredni život. Usvajanje zakona u predloženom obliku omogućilo bi očuvanje radnih mjesta imajući u vidu da bi veliki broj firmi koje se došle u krizu zbog posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 imale mogućnost restruktuiranja u predstečajnom postupku. Na kraju je bitno napomenuti da je, imajući u vidu da se dostavljenim prijedlogom uvode bitne novine koje imaju za cilj pojednostavljenje stečajnog postupka i rješavanje brojnih problema uočenih u dosadašnjim stečajnim postupcima, donošenje ovog zakona u interesu cjelokupne društvene zajednice”, ističu iz UPFBiH.

Zbog svega navedenog, iz UPFBiH očekuju da Federalna vlada što prije usvoji prijedlog navedenog teksta i uputi ga u parlamentarnu proceduru.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.