Više od 3.100 kompanija u FBiH duguje 2,4 milijardi KM poreza

konvertibilne marke

Poreska uprava Federacije BiH objavila je novi spisak poreskih dužnika na kojem je 3.137 dužnika sa dugom zaključno sa 30. septembrom 2018. godine većim od 50.000 KM, a koji sveukupno duguju 2,4 milijarde KM.

Iako je u odnosu na izvještaj od prije tri mjeseca ukupni dug državi za poreze i doprinose za nijansu smanjen, broj dužnika povećan je za šezdesetak.

Najveći dužnik su i dalje Željeznice FBiH čiji je dug 202,8 miliona KM, od čega na glavnicu otpada 190,4 miliona KM, a na kamate 12,3 miliona KM.

Prvih deset dužnika su, kako piše indikator, sve redom preduzeća i ustanove u državnom vlasništvu.

Na drugom mjestu po visini duga je KJKP GRAS Sarajevo sa 139,2 miliona KM, a iza njega su zavisna društva Elektroprivrede BiH – Rudnici Kreka sa 135, 5 miliona KM i RMU Zenica sa 117,7 miliona KM duga. Top pet najvećih dužnika zaokružuje Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa dugom od 73,4 miliona KM.

Do desetog mjesta na listi dužnika Poreske uprave nalaze se RMU Kakanj sa 71,6 miliona KM, RMU Breza sa 70,1 miliona KM, Hidrogradnja d.d. u stečaju sa 67,6 miliona KM, Željezara Zenica sa 55,5 miliona KM i Agrokomerc d.d. Velika Kladuša sa 41,2 miliona KM.

Među najvećim dužnicima, osim javnih preduzeća i ustanova, su i privatne kompanije, mahom one koje su završile u stečaju.