Biznis

Vlada FBiH: Obustaviti naplatu dužnika na period od 120 dana

16/07/2016

Vlada Federacije BiH zadužila je Poresku upravu FBiH da na period od 120 dana obustavi sve aktivnosti naplate javnih prihoda prema dužnicima kojima je izdala rješenje o ograničenju prava raspolaganja novčanim sredstvima i da njihovu primjenu odgodi na četiri mjeseca.

Iz Vlade FBiH saopšteno je da je ovom odlukom na hitnoj telefonskoj sjednici precizirana odluka Vlade FBiH kojom je zadužila Poresku upravu da obustavi sve aktivnosti prinudne naplate dok ne formira bazu podataka svih poreskih dugovanja.

Vlada FBiH je ovom odlukom dopunila zaključak koji je donijela na ranije održanoj sjednici kada je usvojila Izvještaj o stanju poreskog duga s prijedlogom mjera koji je pripremilo federalno Ministarstvo finansija.

Jedan od donesenih zaključaka bio je zaduženje Poreske uprave da u roku od 120 dana formira bazu podataka prikupljanjem informacija poreskih obveznika sa osnovnim podacima o usaglašenom stanju i ročnosti poreskog duga na dan 31. mart.

Komentari