Kultura

Otvorena izložba “Art for Kids” (FOTO)

28/09/2016

Djeca iz Bloom škole, s nastavnicom umjetnosti Claire Dupont i pod pokroviteljstvom direktora i koordinatora dvodecenijskog razvoja Projekta Ars Aevi, Envera Hadžiomerspahića, učestvovali su u seriji radionica održanih u Ars Aeviju predvođenih grupom međunarodnih studenata iz neprofitne organizacije AIESEC:

Elena Ferreri iz Italije, Asmar Hasanli iz Azerbejdžana, Yasemin Kökez iz Turske, Ruth Müller iz Njemačke  i Lucas Jaremczuk iz Brazila. Djeca su radila sa studentima is AIESEC-a koji predstavlja globalnu platformu za mlade ljude za istraživanje i razvoj njihovog potencijala za vodstvo. Njegovi članovi su zainteresirani za svjetske probleme, vodstvo, i upravljanje, i od njegovog osnivanja više od milion mladih ljudi je prošlo kroz AIESEC iskustvo. Škola Bloom je puna entuzijastičnih učenika koji su željni znanja i ona prati obrazovne principe Dr. Marie Montessori koji pružaju kontekst učenja koji cijeni usmjereni razvoj studenata: intelektualno, društveno, emocionalno, fizičko i duhovno.

Zajedno su istraživali muzej u kojem su izložena najvažnija djela međunarodnih umjetnika; djeca su podstaknuta da pažljivo posmatraju djela, i učestvovala su u kvizovima gdje su učili o savremenoj umjetnosti i kolekciji Ars Aevi, a bili su i sami pozvani da  stvaraju umjetnost i naprave kolaže koji će biti izloženi na izložbi. Ovo je odlična prilika za djecu da postanu umjetnici na jedan dan i osjete sreću što će njihova djela biti izložena po prvi put u okviru Kolekcije Ars Aevi i u blizini nekih od najboljih umjetnika na svijetu.

Komentari