Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Međunarodni dan rijeka

BiH je zemlja rijeka: Budimo pokretači pozitivnih promjena

Foto: Fena
Neretva

Bosna i Hercegovina je jedna od bogatijih zemalja što se tiče vodnog potencijala, pa se za nju može kazati i da je zemlja rijeka

Međunarodni dan rijeka obilježava se svake godine 14. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja tih vitalnih ekosistema.

Rijeke su izvor života za milione ljudi širom svijeta, pružajući pitku vodu, hranu, prirodno stanište za mnoge vrste i ključne ekonomske resurse.

Ovogodišnja tema, “Zajedno za rijeke”, ističe važnost saradnje i angažmana svih sektora društva u zaštiti i očuvanju rijeka.

Edukacija igra ključnu ulogu u podizanju svijesti stanovništva o povezanosti između njihovih aktivnosti i zdravlja vodnih ekosistema.

Kroz obrazovanje svih uzrasta stanovništva mogu se potaknuti pozitivne promjene u ponašanju i praksama kako bi se osigurala dugoročna održivost svih rijeka.

Međunarodni dan rijeka prilika je i za različite aktere, od vladinih institucija do civilnog društva i pojedinaca, da se ujedine u cilju zaštite naših rijeka za buduće generacije.

U sklopu obilježavanja tog dana Udruženje Resursni Aarhus centar u BiH danas će na pres-konferenciji ukazati na nepoštivanje Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku, te upozoriti kako mini hidroelektrane u Federaciji Bosne i Hercegovine, tačnije njih 70, ne rade po procedurama pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku (EPP).

EPP pravilnik, unaprijeđen komentarima od Aarhus centra u BiH i priznat od agencija za vode i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ide u korist očuvanja biodiverziteta i ekosistema bh. rijeka čiji su tokovi ispresijecani mini hidroelektranama.

Međunarodni dan rijeka (International Day of Action for Rivers) je usvojen od učesnika Prvog međunarodnog sastanka ljudi ugroženih branama, održanog u Curitibi, u Brazilu, 14. marta 1997. godine.

Skupu su prisustvovali predstavnici 20 država, koji su donijeli “Deklaraciju iz Curitibe”, nazvanu još i “Potvrda prava na život i sredstava za život ljudi afektiranim velikim branama”.

– Da bismo ojačali svoj pokret izgradit ćemo i ojačati regionalne i međunarodne mreže. Da bismo simbolizirali svoje rastuće jedinstvo proglašavamo da će od sada 14. mart biti Međunarodni dan borbi protiv brana i borbi za rijeke, vode i život – stoji u Deklaraciji.

Poslije desetine hiljada izgrađenih brana, a među njima visoko destruktivnih za hidroelektrane, poslije 80 miliona iseljenih i 400 hiljada km2 potopljene zemlje, takva Deklaracija je bila i očekivana. Tako se 14. mart obilježava i pod nazivom “Međunarodni dan borbe protiv visokih brana”.

Bosna i Hercegovina je jedna od bogatijih zemalja što se tiče vodnog potencijala, pa se za nju može kazati i da je zemlja rijeka.

Također Bosna i Hercegovina je na turističkim kartama Evrope i svijeta poznata po čistim i netaknutim rijekama sa mnogobrojnim vodopadima iznimne ljepote, međutim, danas čistoća mnogih rijeka nije na zavidnom nivou.

Zbog navedenog aktivisti, nevladine organizacije i predstavnici lokalnih zajednica ističu potrebu da u cilju vraćanja u nekadašnje prirodno stanje, zaštite riječnih ekosistema neophodno je više brinuti o rijekama te uključiti vladin i nevladin sektor u te aktivnosti.