upozorenje

Sindikat: Strani igrači u BiH ne mogu potpisivati amaterske ugovore

FOTO: Almir Razić/Fena
Santos

Strani državljani ne mogu potpisivati amaterske ugovore / Ugovor igrača amatera, s obzirom na to da na osnovu tih ugovora ne ostvaruje primanja, nije osiguran niti mu nadležne službe na osnovu takvog ugovora mogu izdati radnu dozvolu, a kasnije privremeni boravak u Bosni i Hercegovini

Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH oglasio se danas povodom učestalih slučajeva (nedozvoljenih) amaterskih ugovora za strane igrače u našoj zemlji.

U objavi Sindikata se navodi:

“Da li se sjećate situacija kada strani treneri nisu mogli voditi svoje timove i kada su sa tribina posmatrali utakmice u Premijer ligi BiH, ili kada su nakon utakmica službenici „Službe za strance“ provjeravali dokumentaciju pojedinih fudbalera?

Radna dozvola

Strani državljani, u ovom slučaju fudbaleri ili treneri, a koji trebaju igraju fudbal ili vode timove u Bosni i Hercegovini moraju imati radnu i boravišnu dozvolu. Radna dozvola je dozvola za plaćeni rad stranca po osnovu Ugovora o radu (Profesionalni ugovor) kod domaćih pravnih i fizičkih osoba u BiH, koji u skladu sa propisima o radu i zapošljavanju ima ista prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kao i zaposleni državljani BiH, ako međunarodnim sporazumima nije drugačije određeno. Radnu dozvolu za zapošljavanje stranca izdaju nadležne službe za zapošljavanje na osnovu zakonskih propisa o zapošljavanju stranaca, a to su:

– Zakon o strancima BiH

– Zakoni o zapošljavanju stranaca

– Zakoni o radu

Nakon dobijene radne dozvole, a da bi stranac otpočeo sa radom, potrebno je obezbjediti i boravišnu dozvolu (privremeni boravak) koja se dobija u nadležnom terenskom centru Službe za poslove sa strancima BiH. Stranac ne može početi igrati fudbal ili voditi tim u BiH na osnovu radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni boravak. Stranac može raditi u BiH samo na osnovu one radne dozvole na osnovu koje mu je odobren privremeni boravak.

Na osnovu radne dozvole, stranac može raditi u BiH samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje radna dozvola izdata, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH. Privremeni boravak po osnovu radne dozvole odobrava se na period važenja radne dozvole uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine.

U skladu sa članom 18. Pravilnika o registracijama klubova i igrača i statusu i transferu igrača Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH fudbaler ima pravo nastupa za klub tek po dobijanju boravišne dozvole (privremeni boravak). Za fudbalere profesionalce odnosno fudbalere koji sa klubom imaju zaključen Ugovor o radu klub je dužan da uplaćuje doprinose, koji se plaćaju na plate iz radnog odnosa, posebno doprinose za penziono – invalidsko osiguranje, isto kao i za državljane BiH.

Strani državljani ne mogu potpisivati amaterske ugovore / Ugovor igrača amatera, s obzirom na to da na osnovu tih ugovora ne ostvaruje primanja, nije osiguran niti mu nadležne službe na osnovu takvog ugovora mogu izdati radnu dozvolu, a kasnije privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

Ako se pojavi takav igrač u zapisniku, službena lica (delegat) bez uvida o rješenje o privremenom boravku ne mogu dopusitit nastup, a u slučaju da takav igrač previdom službenih lica nastupi, smatrat će se da on nije imao pravo nastupa, te da njegov tim sljeduju sportske sankcije. U istom pravilniku članom 64. određeno je da „Sa igračem koji je odabrao igranje nogometa/fudbala kao svoju profesiju obavezno se zaključuju ugovori o radu koji sadrže obavezne elemente propisane nacionalnim, odnosno entitetskim propisima, te propisima NS/FS BiH i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.“

Raskinuti brojni ugovori

Želimo istaći i član 18.4. FIFA-inog RSTP-a, koji naglašava da je obaveza Kluba da igraču osigura svu potrebnu dokumentaciju, kako bi on zakonski imao pravo boravka i rada u tom gradu i državi.

U proteklim mjesecim raskinuli smo brojne ugovore igračima iz entitetskih liga, koji su strani državljani, a koji su imali amaterske ugovore, kako bi ih blagovremeno sačuvali odgovornosti zbog nezakonitog boravka u BiH. Također, u međunarodnim okvirima dobili smo nekoliko sporova za igrače čiji klubovi nisu ispoštovali svu zakonsku proceduru prilikom njihovog zaposlenja u stranim državama.”

U svjetlu ovog saopštenja Sindikata, svakako je zanimljiva činjenica da je brazilski fudbaler Clerismario Santos, kao jedan od najboljih stranih igrača u PLBiH, sa Željezničarom imao amaterski ugovor. Tako barem piše u Comet sistemu NSBiH…

U još nekoliko premijerligaških ekipa bilo je sličnih slučajeva, stoga se postavlja pitanje zašto se to uopšte dozvolilo.