masovna grobnia

  • raka

    Osjetili da je mekano tlo u dvorištu, kada su otkopali pronašli masovnu grobnicu

    Dva tijela su izvučena na prvi dan ekshumacije. Za nekoliko dana taj se broj popeo na 20, među kojima su bile žene...