Tag

mostarsko ljeto 2022

U okviru „Mostarskog ljeta“ promovisana izdanja Instituta za istoriju UNSA

tri najnovija izdanja

U okviru „Mostarskog ljeta“ promovisana izdanja Instituta za istoriju UNSA

Zbornik radova sa naučnog skupa „Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u istoriji Bosne i Hercegovine“, koji je održan pod pokroviteljstvom Orijentalnog i Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu 2021. godine povodom 500 godina od imenovanja Gazi Husrev-bega za bosanskog sandžakbega, predstavio je stručni saradnik za osmanski period mr. Amir Džinić

mostarsko ljeto 2022