Tag

muhamed švrakić

Baukvarević usaglasio zaključke s predstavnicima Zelenih beretki

Baukvarević usaglasio zaključke s predstavnicima Zelenih beretki

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u Sarajevu s predstavnicima Zelenih beretki na nivou Federacije BiH razgovarao o organizatorima otpora i Nacrtu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Predsjednik Zelenih beretki Federacije BiH Muhamed Švrakić je iznio stav Udruženja o pitanju organizatora otpora, kao i položaju […]

muhamed švrakić